Hiljainen vallankumous vastasyntyneiden teho-osastolla

Ascomin ratkaisu hälytysten hallintaan auttoi tekemään vastasyntyneiden tehohoidosta perhekeskeistä. Uuden lähestymistavan odotetaan parantavan kliinisiä hoitotuloksia, lähentävän lasta ja vanhempia sekä lyhentävän sairaalassaoloaikoja.

Tällaisen ympäristön luominen vaatii paljon työtä, mutta se on kaiken vaivan arvoista. ”Vauvojen ja vanhempien yhteisistä huoneista on valtavasti etua hoidon kannalta”, Hilden sanoo. ”Tartuntoja on vähemmän kuin perinteisissä jaetuissa huoneissa, ja imetys onnistuu paremmin. Vauvat ovat teho-osastolla lyhyemmän aikaa ennen siirtoa tavalliselle osastolle tai kotiuttamista. Yhteinen huone edistää myös vauvan ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen syntymistä.”

Uuden vastasyntyneiden teho-osaston suunnittelu aloitettiin toden teolla vuonna 2008. Ascom tuli mukaan hankkeeseen vuonna 2014. Vaikka tämä tapahtui suhteellisen myöhäisessä vaiheessa, molemmat osapuolet puhuivat jo lyhyen ajan kuluttua samaa kieltä. ”Ascomin tekninen osaaminen ja kokemus olivat tietenkin tärkeitä”, Hilden toteaa. ”Mutta yhtä tärkeää oli yrityksen todellinen kiinnostus terveydenhuoltoa kohtaan. Pidimme siitä, että Ascomilla työskentelee henkilökuntaa, jolla on kokemusta hoitotyöstä ja joka ymmärtää hoitajien arkea.”

Hanketyöryhmälle oli selvää heti alusta alkaen, että uudella vastasyntyneiden teho-osastolla olisi edistyksellinen valvontajärjestelmä, joka hälyttäisi aina kriittisten raja-arvojen ylittyessä. Hälytykset aiheuttivat kuitenkin merkittävän haasteen, johon työryhmän piti keksiä ratkaisu. Hilden selittää: ”On luonnollisesti mahdotonta, että yksi hoitaja valvoisi yhtä huonetta jatkuvasti. Teho-osasto on myös todella tärkeää pitää hiljaisena, koska vastasyntyneet ovat erittäin herkkiä äänille. Jopa hiljaiset ympäristön äänet, jotka eivät häiritse useimpia meistä, voivat vaikuttaa haitallisesti vastasyntyneisiin, etenkin keskosiin. Tästä syystä perinteiset, audiovisuaalisia ja suodattamattomia hälytyksiä käyttävät järjestelmät eivät olisi soveltuneet osastolle.”

Itse asiassa hanketyöryhmä ymmärsi pian, että perhehuoneiden käyttö ei onnistuisi ilman toissijaista hälytysjärjestelmää, joka mahdollistaisi hoitajien liikkuvuuden. ”Mitä  syvällisemmin perehdyimme haasteisiin”, Hilden kertoo, ”sitä selvemmäksi kävi, että luotettava ja hälytysten suodatuksella varustettu ratkaisu olisi yksi hankkeen kulmakivistä ja että Ascom oli ainoa toimittaja, joka pystyisi tarjoamaan tällaisen ratkaisun.”

Sujuva uudelleenkalibrointi

KYSin uusi vastasyntyneiden teho-osasto avattiin toukokuussa 2015. Osastolla käytetään Ascom Myco ‑älypuhelimia, Miratel Innova ‑hoitajakutsujärjestelmää ja Ascom Unite ‑hälytysratkaisua. 

Osaston 18 perhehuonetta täyttyivät pian pienistä keskosista sekä teho-hoitoa ja erityistarkkailua vaativista vastasyntyneistä ja alle 1-vuotiaista lapsista. 

Vastasyntyneiden teho-osaston hoitajat pyysivät Ascomia alun perin määrittämään uuden ratkaisun siten, että lähes kaikki hälytykset lähetetään suodattamatta heidän Ascom Myco ‑älypuhelimiinsa. ”Olemme ensisijaisesti hoitajia”, Hilden selittää. ”Haluamme luonnollisesti tietää mahdollisimman paljon kaikista potilaista, joita hoidamme. Luulimme, että suodattamattomat hälytykset auttaisivat meitä olemaan proaktiivisempia – hahmottamaan kaavamaisuuksia ja ennakoimaan, milloin vauva tarvitsee huomiota.”

Mutta suodattamattomat hälytykset osoittautuivat yhtä huonoksi vaihtoehdoksi kuin ei hälytyksiä lainkaan. ”Ascomin työryhmä varoitti meitä”, Hilden kertoo. ”He sanoivat, että kliinisesti vähämerkityksisten hälytysten määrä voi saada hoitajiemme päät pyörryksiin – ja olivat oikeassa. Jokainen hoitaja sai pian satoja hälytyksiä vuoronsa aikana.”

Toinen suodattamattomien hälytysten haittapuoli on hälytysturtumuksena tunnettu ilmiö. Siinä hoitajat turtuvat hälytyksiin, kun niitä tulee liian paljon ja usein. Hälytyksistä tulee ikään kuin taustamelua, ja hoitajat eivät välttämättä enää huomaa tai kuule hälytysilmoituksia. Joissakin tapauksissa hoitajat ovat jopa kytkeneet monitoreja ja hälytysjärjestelmiä pois päältä päästäkseen eroon alituisista keskeytyksistä.

Ascom tarttui ongelmaan välittömästi ja kalibroi ratkaisun. Hilden sanoo, että kokemus oli arvokas. ”Se osoitti meille, että ratkaisu pystyy välittämään hälytykset luotettavasti erittäin laajoihin fysiologisiin parametreihin perustuen. Lisäksi näimme, että järjestelmä voidaan räätälöidä nopeasti omiin tarpeisiimme.”

Yksikään lapsi ei jää yksin

Hildenin mukaan uudessa hälytysjärjestelmässä on lukuisia etuja, jotka ovat selvinneet hoitajille vasta ajan kuluessa. Esimerkiksi Ascom Unite ‑ohjelmistoon kuuluva Unite Assign -moduuli helpottaa omien potilaiden määrittämistä hoitajille. Sitä voidaan käyttää myös hälytysten eskalointiketjujen ja ilmoitusten määrittämiseen. Jos yhtäkään hoitajaa ei ole määritetty tehtävään tai kukaan eskalointiketjun jäsenistä ei vastaa ajoissa, hälytys lähetetään kaikille. Tämä auttaa takaamaan, että yksikään hälytys ei jää huomaamatta. Siitä on tullut erityisen tärkeää osaston hoitajille.

”Mielenrauha merkitsee hoitotyössä todella paljon”, Hilden sanoo. ”Hoitaja ei pysty keskittymään täysillä, jos hän murehtii, voivatko jonkun potilaan hälytykset jäädä huomaamatta. Ascomin Unite Assign poistaa nämä huolenaiheet. Tiedämme, että jokainen hälytys siirtyy tarvittaessa seuraavalle ketjussa, ja että hälytys lähetetään automaattisesti kaikille hoitajille, jos siihen ei vastata sopivassa ajassa. Jotkut voivat pitää tätä vain teknisenä pikkuasiana. Hoitajana voin kuitenkin kertoa, että tällainen tieto on mittaamattoman arvokas – se auttaa meitä keskittymään parhaan mahdollisen hoidon tarjoamiseen.”

Ascom Myco Asiakastarina Kuopio
PDF

Ascom Myco Asiakastarina Kuopio

Lataa tästä asiakastarina PDF-muodossa