Satakunnan keskussairaalan päivystysosaston arki on vaativaa, kiireistä ja kuormittavaa. Työn luonteen vuoksi kiireeseen on vaikea puuttua, mutta työn kuormittavuutta on onnistuttu vähentämään tehokkaasti Ascomin viestintäratkaisulla.

ENSIVAIKUTELMA Satakunnan keskussairaalan päivystysosastolla yllättää. Oletetun melun ja hälyn sijaan äänimaailma on huomiota herättävän hiljainen, vaikka osastolla hoidetaan valvontaa ja erikoissairaanhoitoa vaativia päivystyspotilaita. Käytävillä vallitseva hiljaisuus selittyy osastonhoitaja Riikka Fridfeltin mukaan pitkälti sillä, että osasto otti noin vuosi sitten käyttöönsä Ascomin viestintäratkaisun.

– Työ osastollamme on hektistä ja vaatii keskittymistä. Kiivastahtinen työ on myös kuormittavaa, mikä altistaa helposti uupumukselle. Koska henkilöstön jaksaminen on meille monin tavoin tärkeää, ryhdyimme miettimään keinoja kognitiivisen kuormituksen vähentämiseksi, Fridfelt kertoo.

Fridfelt sekä päivystysosastolla työskentelevä sairaanhoitaja Marikki Kotiranta ovat yhtä mieltä siitä, että muutos vuoden takaiseen tilanteeseen on merkittävä.

– Osastollamme on usein huonokuntoisia potilaita, joten hälytyksiä tulee paljon. Ennen hoitajakutsut näkyivät käytävillä kaikille, mikä aiheutti paljon ylimääräistä hälyä ja stressiä, Fridfelt kertoo.

– Hälytykset keskeyttivät meneillään olevat työtehtävät ja nostivat jokaisen hoitajan henkistä hälytystilaa useita kertoja työvuoron aikana, koska kaikkien oli varmistettava, kenen potilaasta oli kyse. Nyt kutsut tulevat suoraan vastuuhoitajan taskussa kulkevaan Myco-puhelimeen. Turhat keskeytykset ovat vähentyneet, ja työympäristö on rauhoittunut, Kotiranta lisää.

ascom-image-

Potilaiden vastuuttaminen Ascomin Assign-ohjelman ja Ascom Myco -puhelimien avulla on Fridfeltin mukaan täyttänyt päivystysosaston odotukset: ylimääräinen kuormitus sekä hälytysturtumus ovat vähentyneet ja työhyvinvointi on lisääntynyt.

– Potilaat puolestaan tietävät, että he saavat hoitajakutsunappia painamalla nopeasti puheyhteyden omaan hoitajaansa. Tämä on parantanut sekä potilaiden että heidän omaistensa turvallisuudentunnetta.

Yhdellä laitteella useita hyötyjä

Osaston arkea sujuvoittaa myös se, että Myco-puhelimilla on mahdollista kirjata potilaan vitaaliarvot potilaan vuoteen äärellä suoraan sähköiseen potilaskertomukseen. Kirjatut tiedot ovat saman tien kaikkien hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden saatavilla.

– Hoitotyön dokumentointi on huomattavasti helpompaa, ja potilastietojen päällekkäiset kirjaamiset ovat jääneet pois. Tiedot ovat nopeasti löydettävissä ja tarkistettavissa myös silloin, kun potilas on siirretty jatkohoitoon jollekin toiselle osastolle, Fridfelt sanoo.

Osastolla ollaan tyytyväisiä myös siihen, että Myco-puhelin sisältää monia eri toimintoja.

– Ennen taskuihin piti yrittää mahduttaa useita laitteita, mutta nyt pärjätään tällä yhdellä. Kutsujen hallinnoinnin ja dokumentoinnin lisäksi Mycolla voi soittaa sekä sisäisiä että ulkoisia puheluja, mikä helpottaa yhteydenpitoa, Kotiranta huomauttaa. Tärkeäksi ominaisuudeksi hän nostaa myös työturvallisuutta parantavan henkilöturvahälytyksen.

– Yhdellä napin painalluksella hälytys välittyy vartijoiden lisäksi sekä käytävänäytöille että hoitajille. Myco kulkee taskussa koko työvuoron, joten apu on aina lähellä.

– Yhden laitteen avulla olemme saavuttaneet monta asiaa, jotka helpottavat osastomme arkea. Saimme Ascomilta laitteiden käyttöön hyvän perehdytyksen, ja yhteistyö on sujunut kaikin puolin erinomaisesti, Fridfelt kiittelee.

Ascom asiakastarina Case Pori
PDF

Ascom asiakastarina Case Pori

Lataa tästä artikkeli PDF-muodossa