Hektisessä sairaalaympäristössä aikaa ei riitä hukattavaksi. Tarpeellisen tiedon on oltava saatavilla nopeasti ja helposti, jotta potilaan hoitoketju toimisi tehokkaasti, turvallisesti ja inhimillisesti. Tämä pätee myös potilaskuljetuksiin, joiden tehostamiseksi Ascom on kehittänyt Job Agent -potilaskuljetusjärjestelmän.

POTILASKULJETUKSET ovat yksi olennainen mutta usein näkymättömäksi jäävä osa hoitoketjua. Vuonna 2017 Vaasan keskussairaalassa suoritettiin noin 19 000 potilaskuljetustehtävää. Suurin osa niistä suuntautui vuodeosastoilta röntgenosastolle, jonne potilaita kuljetettiin erilaisiin kuvantamistutkimuksiin.

– Potilaskuljetusten määrän odotetaan kasvavan entisestään, joten toiminnan tehostaminen oli välttämätöntä, Vaasan keskussairaalan potilaskuljetuksista vastaava osastonhoitaja Helka Keski-Ruismäki kertoo.

– Vuoden 2016 lopulla Helka nykäisi minua hihasta ja kertoi yksikkönsä ongelmista sekä kehittämistoiveistaan. Saman tien mieleeni tuli ratkaisu, josta Ascomin Kari Saari oli minulle aikaisemmin maininnut, jatkaa sairaalainsinööri Petri Luoma.

Vaasan keskussairaalassa on jo pitkään ollut käytössä Ascom Unite -viestintäjärjestelmä, johon Job Agent -potilaskuljetusratkaisu oli helppo integroida. Vaasan keskussairaala oli Suomessa ensimmäinen, joka otti Ascomin uuden järjestelmän käyttöönsä. Luoman mukaan järjestelmä saatiin pystyyn nopeasti ja se on toiminut erinomaisesti.

Näkymätön työ näkyväksi

– Ascomin järjestelmän edut verrattuna puhelin–paperi–kynä-malliin ovat kiistattomat. Nyt kaikki tieto tallentuu sähköiseen järjestelmään, mikä helpottaa potilaskuljettajien työn koordinointia sekä työvoiman resursoinnin suunnittelua. Lisäksi tietoturva on parantunut, kun paperisista muistilapuista on päästy eroon, Luoma sanoo. 

– Ennen potilastiedot otettiin vastaan puhelimessa ja kirjattiin käsin paperille yleensä meneillään olevan kuljetustehtävän lomassa. Toimeksiannot ja muistiinpanot saattoivat jäädä epäselviksi ja puutteellisiksi, mikä oli riski myös potilasturvallisuudelle, Keski-Ruismäki täydentää. Nyt kaikki potilaskuljettajien tarvitsema tieto löytyy kätevästi sähköisestä järjestelmästä. Mukana kulkevasta mobiililaitteesta kuljettajan on helppo tarkistaa kuljetuspyynnöt ja potilaan taustatiedot, eikä hänen tarvitse enää keskeyttää työtään ottaakseen vastaan uusia tehtäviä.

ascom-image-

Aikaa säästyy myös osastoilla, kun kuljetuspyynnöt voidaan lähettää samanaikaisesti kaikille kuljettajille.

– Aiemmin vapaana olevan kuljettajan tavoittamiseksi jouduttiin tekemään useita puhelinsoittoja, joihin kului paljon arvokasta työaikaa. Nyt pyyntö kirjataan järjestelmään vain kerran, minkä jälkeen asia etenee sujuvasti, Keski-Ruismäki kertoo.

Keski-Ruismäen mukaan viime keväänä käyttöön otettu Job Agent on tehostanut merkittävästi kuljettajien työtä ja tehnyt samalla näkymättömästä työstä näkyvää. Helppokäyttöinen raportointityökalu on selkeä, ja sen avulla saadaan hyödyllistä tietoa muun muassa kuljetusten ruuhka-ajoista ja liikennevirroista.

– Olemme säästäneet paljon aikaa, rahaa ja askeleita, osastonhoitaja summaa.

Potilaskuljettajilta kiitosta

Tyytyväisiä järjestelmään ovat myös potilaskuljettajat, vaikka osaa heistä uuden järjestelmän opetteleminen aluksi hieman arveluttikin.

– Tässä iässä kyseenalaistaa helposti oman kykynsä oppia uutta. Ainakin Job Agentin suhteen pelko osoittautui turhaksi, sillä sen käytön oppi nopeasti. Nyt ihmetellään, miten ilman sitä tultiin ylipäätään toimeen. Jotakin pientä hienosäätöä ehkä vielä tarvitaan, mutta vanhaan systeemiin ei haluaisi palata enää kukaan, potilaskuljettajana toimiva Bernice Lindgren naurahtaa.

Yhtenä etuna Lindgren pitää sitä, että uuden järjestelmän ansiosta työt jakautuvat tasaisemmin eri kuljettajille.

– Ja ruokatauotkin voi nyt pitää levollisin mielin, koska kuljetuspyynnöt menevät koko tiimille ja tiedät, että joku toinen vastaa kutsuun ollessasi itse tauolla.

Ascomin ratkaisu saa kiitosta myös Lindgrenin kollegalta Kaija Heikkilältä, joka oli jo jonkin aikaa kaivannut muutosta entiseen toimintamalliin. Heikkilän mukaan Job Agent tarjoaa kuljettajille mahdollisuuden suunnitella itse oman työpäivän kulkua, mikä lisää työnteon mielekkyyttä.

– Lisäksi mobiililaitteesta on helppo tarkistaa asiat, jotka on otettava huomioon kuljetuksen aikana. Osasto voi kirjata järjestelmään potilaan henkilötietojen lisäksi esimerkiksi tiedot lisähapen tarpeesta, tartuntatautivaarasta tai vaikkapa siitä, että paleleva potilas pitää pukea lämpimästi kuljetuksen ajaksi.

Heikkilän mukaan potilaskuljettajatkin voivat tehdä työtään turvallisemmin mielin nyt, kun potilaan tiedot ovat helposti tarkistettavissa kuljettajan mukana kulkevasta mobiililaitteesta.

– Job Agentin avulla voimme siis varmistua siitä, että oikea potilas kuljetetaan oikeaan paikkaan ja sovittuun aikaan – turvallisesti ja potilaan erityistarpeet huomioon ottaen, Keski-Ruismäki kiteyttää.

ascom-image-
Ascom Job Agent Asiakastarina Vaasan keskussairaala
PDF

Turvaa ja tehokkuuttaa potilaskuljetuksiin

Lataa tästä artikkeli PDF-muodossa