Asiakasreferenssit

Monimutkaisuutta yksinkertaistamassa 
Sengkangin sairaaloissa 

Ascomin ratkaisut sujuvoittavat viestintää ja tehostavat työnkulkuja Sengkangin 1 200 vuodepaikan huippuluokan sairaaloissa. Tämä on yksi uusimmista edistysaske...

Hiljainen vallankumous vastasyntyneiden osastolla

Uuden lähestymistavan odotetaan parantavan kliinisiä hoitotuloksia, lähenävän lasta ja vanhempia sekä lyhentävän sairaalassaoloaikoja... 

Inhimillisyys ja huipputeknologia kohtaavat Uudessa lastensairaalassa

Uudessa lastensairaalassa painotetaan perheen läsnäolon tärkeyttä lapsen toipumiselle. Yhden hengen potilashuoneissa vanhemmat voivat olla lapsensa tukena ympäri vuorokauden.

Case Seinäjoki: Ascom Digistat mahdollisti yhden hengen tehohoitohuoneet

Seinäjoen keskussairaalan teho-osastolla huipputeknologia valjastettiin palvelemaan sekä hoitohenkilökunnan, potilaiden että omaisten tarpeita ja viihtyvyyttä... 

Hoitohenkilöstöllä aktiivinen rooli Majakkasairaalan suunnittelussa

Tyksin uutta Majakkasairaalaa rakennetaan henkilöstön toiveita tarkasti kuunnellen, jotta lopputulos palvelisi sairaalan tarpeita mahdollisimman hyvin. Myös...

Britannian  ensimmäinen "paperiton" sairaala

HIMSS:n arvion mukaan Chase Farm Hospital on saavuttanut tason 6 potilastietojen sähköistämismallissa. Toistaiseksi vain kolme sairaalaa...

Paperilla kaikki on toisin: tekniikka toimii  käytännössä usein eri tavoin kuin paperilla

Teknologisten innovaatioiden hypetys on turhaa, jos uudet ratkaisut eivät vastaa käyttäjien todellisiin tarpeisiin tai jos niiden tarjoamat mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä...

Ascomin viestintäratkaisut sujuvoittavat sairaaloiden arkea

Demotilassamme voit tutustua kaikkiin ratkaisuihimme rauhassa ilman työympäristön häiriötekijöitä. Tervetuoa tutustumaan!

Case Tromssan yliopistollinen sairaala: 
Potilaille jää nyt enemmän aikaa

"Ennen meillä oli jopa 400 hälytystä päivittäin. Jokainen vuorossa oleva hoitaja otti vastaan kaikki kutsut ja hälytykset, mikä toi työhön valtavasti paineita. Nyt hoitajat saavat... 

Case Vaasa:
Turvaa ja tehokkuutta potilaskuljetuksiin

Hektisessä sairaalaympäristössä aikaa ei riitä hukattavaksi. Tarpeellisen tiedon on oltava saatavilla nopeasti ja helposti, jotta potilaan hoitoketju toimisi...

Case Pori:
Viestintäratkaisu vähensi kuormitusta ja lisäsi työhyvinvointia

Satakunnan keskussairaalan päivystysosaston arki on vaativaa, kiireistä ja kuormittavaa. Työn luonteen vuoksi kiireeseen on vaikea puuttua, mutta työn kuormittavuutta on...