Juridisk informasjon og personvern

Ascoms vilkår og sluttbrukerlisensavtale

Finn nedlastbare PDF-filer med Ascom sine generelle vilkår og sluttbrukerlisensavtaler her

Ascoms personvernregler

Databeskyttelse og -sikkerhet er meget viktig for Ascom Group.

Du finner nedlastbare PDF-filer med personvernreglene til Ascom her. Hvis du har ytterligere spørsmål om databeskyttelse, er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud på følgende e-postadresse: dpo@ascom.com.

Vilkår for bruk av Ascom-nettstedet

Ansvarsbegrensning for internt innhold

Personer som aksesserer informasjon på nettstedet til Ascom Holding AG eller andre selskaper i Ascom-gruppen («Ascom-nettstedet») godtar følgende vilkår:

Informasjonen som publiseres og vurderingene det gis uttrykk for er kun gitt av Ascom for personlig bruk og til informasjonsformål og kan endres uten varsel. Ascom garanterer ikke (verken direkte eller underforstått) at informasjonen og vurderingene uttrykt på Ascom-nettstedet er nøyaktige, fullstendige eller oppdatert. Det finnes ingenting på Ascom-nettstedet som utgjør økonomisk, juridisk, beskatningsrelatert eller annen rådgivning. Tredjeparts informasjon som er publisert på Ascom-nettstedet er ikke godkjent av Ascom og kan avvike fra holdningene til Ascom.

Ingen informasjon publisert på Ascom-nettstedet utgjør noen form for oppfordring, tilbud eller anbefaling om å kjøpe noe produkt, gjennomføre noen transaksjon eller gå inn i noen form for juridisk avtale av noen art. 

Innholdet på dette nettstedet er globalt og ikke spesielt rettet mot det nordamerikanske markedet eller individuelle land. Tilgjengeligheten, konfigurasjonen og de tekniske spesifikasjonene for Ascom-produkter, -tjenester og -løsninger kan variere fra land til land. 

Ascom fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for eventuelle tap eller skader, inkludert eventuelle direkte-, indirekte- eller følgeskader som måtte oppstå gjennom bruk av eller tilgang til Ascom-nettstedet eller eventuelle koblinger til tredjeparters nettsteder.

Ansvarsbegrensning for eksterne lenker

Noen koblinger på Ascom-nettstedet fører til tredjeparters nettsteder. Ascom påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten og lovligheten i innholdet på disse nettstedene. I alle tilfeller er leverandøren av informasjon på de lenkede nettstedene ansvarlig for innholdet og nøyaktigheten av informasjonen som gis.

Opphavsrett

Hele innholdet på Ascom-nettstedet er opphavsrettslig beskyttet med alle rettigheter forbeholdt. Alle eiendomsrettigheter skal tilhøre Ascom. Hvis en bruker laster ned eller på annen måte kopierer innhold fra Ascom-nettstedet, skal vilkårene for bruk anses å være godtatt.

Databeskyttelse

Alle personer som går inn på Ascom-nettstedet godtar våre personvernregler. Du finner nedlastbare PDF-filer med personvernreglene til Ascom her.

Endringer på Ascom-nettstedet og tilpasning av brukervilkårene

Ascom forbeholder seg retten til å tilpasse innholdet og informasjonen på Ascom-nettstedet og disse vilkårene for bruk når som helst. 

 

ASCOM Norway Transparency Act Declaration

Les ASCOM Norway Transparency Act Declaration

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.