Oppgaveadministrasjon og programvare for automatisering av arbeidsflyt

Ascoms løsning for oppgavestyring gjør det mulig å samle driftsaktiviteter på en smidig måte og fordele dem til de rette personene til rett tid, i tillegg til å sørge for et fullstendig revisjonsspor (audit trail) og data for ytterligere effektivitetsgevinster.

Administrering av oppgaver og responsteam

I jakten på økt driftseffektivitet digitaliserer eller automatiserer mange virksomheter prosessene sine. For å kunne håndtere oppgaver effektivt og oppnå disse gevinstene er det imidlertid viktig å vite når oppgaver er planlagt og fullført – inkludert bekreftelse på at de er fullført. I tillegg er det viktig å forstå når og hvorfor en oppgave ikke kan utføres.

I tillegg til kompleksiteten ved å håndtere slike oppgaver må virksomhetene ofte klare seg med mindre enn før, med færre mobile medarbeidere som bemanner responsteam og opprettholder prosesser. Når disse teamene reagerer langsomt eller ineffektivt, forsvinner de planlagte effektivitetsgevinstene. Det er derfor viktig å sikre at oppgaver og aktiviteter kan samles på en smidig måte og distribueres nøyaktig til de rette personene til rett tid. For ikke å snakke om å sørge for at ubemannede oppgaver fullføres ved automatisk å eskalere dem til reservepersonell.

Virksomhetene trenger en løsning som hjelper dem med å håndtere oppgaver effektivt og nøyaktig ved hjelp av en digitalisert arbeidsmåte. Vi gir bedriftene fleksibilitet til å håndtere både planlagte aktiviteter og ad hoc-oppgaver i én enkelt løsning og sørger for økt tilfredshet i jobben ved å gi medarbeiderne de rette verktøyene for jobben. I tillegg hjelper vi bedrifter med å analysere data og identifisere trender som legger til rette for enda bedre arbeidsflyt og driftseffektivitet.

Hvis vi gir medarbeiderne våre gode verktøy og utstyr ... kan vi hjelpe dem med å utnytte energien, øke fokuset og oppnå de prestasjonene vi ønsker.
- Chi Tran, markedsdirektør i Autonomous

Løsning for oppgaveadministrasjon

Ascom tilbyr en komplett løsning for oppgaveadministrasjon, som kan brukes på mobile enheter ved hjelp av planleggingsdashbord og regelbaserte tildelinger i henhold til kapasitet, tilgjengelighet og/eller plassering.

Løsningen hjelper deg med å nå effektivitetsmålene og gir mulighet for mobil igangsetting av oppgaver, oppgavestans i tilfelle problemer (f.eks. behov for reservedeler) og fullføring av oppgaver med mulighet for å ta notater og bilder for å registrere aktiviteter, inkludert den fullførte oppgaven.

Mer informasjon

Last ned løsningsforslaget for oppgaveadministrasjon nedenfor for mer informasjon.

Eller kontakt din lokale Ascom-representant for å diskutere dine behov for arbeidsplassen.
Kontakt oss
  • Nedlastinger
Solution sheet
Solution sheet
Last ned

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.