Løsning for overfallsalarm for personlig sikkerhet

Ascoms løsninger for overfallsalarmer hjelper de ansatte med å slå alarm og respondere raskt på hendelser for å skape en tryggere arbeidsplass.

Utfordringen med å beskytte de ansatte

For mange virksomheter og deres ansatte er fysisk vold en daglig risiko. Nesten 1 av 4 arbeidstakere over hele verden har opplevd fysisk vold og/eller trakassering på jobben1.

Det er viktig at de ansatte ikke føler seg utrygge og isolerte, men er trygge på at hjelpen aldri er langt unna. Samtidig må ledelsen være sikre på at de oppfyller sitt ansvar og minimerer risikoen og kostbare konsekvenser. Denne risikoen er selvsagt størst i sikrede institusjoner som fengsler, men gjelder også i industrien, hotell- og restaurantbransjen og detaljhandelen. I en nylig global studie1 som inkluderte tusenvis av arbeidstakere over hele verden, rapporterte så mange som 23 % at de hadde opplevd én eller flere former for vold og trakassering i arbeidslivet.

Det er avgjørende å minimere risikoen og maksimere sikkerheten på arbeidsplassen for alle arbeidstakere. Et angrep eller overfall kan ha en ødeleggende effekt på de som rammes direkte, og føre til skader, fysisk eller psykisk sykdom og til og med død. Samtidig vil dette kunne føre til at andre ansatte vil føle seg mer utsatt og truet, noe som kan føre til at de sier opp.

I tillegg til de menneskelige kostnadene er det også viktig å redusere risikoen og kostnadene for virksomheten. På kort sikt kan det bety driftsstans, behov for ekstra bemanning og så videre. På lengre sikt vil det ta tid og koste penger å granske hendelser, rekruttere og lære opp nye medarbeidere i tillegg til at bedriftens omdømme kan bli skadet. Det kan også forekomme bøter og risiko for fengselsstraff på grunn av brudd på helse- og sikkerhetsbestemmelsene eller personlige søksmål.

Når ansatte blir angrepet eller føler seg truet, er det viktig at de kan utløse en alarm som raskt og automatisk varsler respondenter om å komme til stedet, for enten å stoppe et angrep eller forhindre at det i det hele tatt skjer. Slik får utsatte arbeidstakere en sårt tiltrengt følelse av trygghet fordi de vet at hjelpen aldri er langt unna.

23 % har i løpet av livet opplevd én eller flere former for vold eller trakassering på jobben.
— ILO-Lloyd’s Register Foundation-Gallup global ndersøkelse av mer enn 74 000 ansatte i 121 land

Løsning for overfallsalarm for ansatte

Ascom tilbyr en komplett løsning for overfallsalarmer basert på mobile enheter med innebygde sikkerhetsfunksjoner for ansatte, som panikkknapper, lokaliseringsteknologi i sanntid, alarmdashbord, hendelseskartlegging og arbeidsflyt for mobil respons. Alt for å sikre at respondenter kan reagere så raskt som mulig på en overfallssituasjon.

Mer informasjon

Last ned løsningsforslaget for overfallsalarm for ansatte nedenfor for mer informasjon.

Eller kontakt din lokale Ascom-representant for å diskutere dine behov for arbeidsplassen.
Kontakt oss
  • Nedlastinger
Solution sheet
Solution sheet
Last ned

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.