Programvare for planlagt og forebyggende vedlikehold

Ascoms løsning for planlagt vedlikehold gir virksomhetene nødvendig fleksibilitet til å administrere planlagte aktiviteter og ad hoc-oppgaver i én enkelt løsning, og sørger for økt arbeidstilfredshet ved å gi de ansatte de rette verktøyene for jobben. I tillegg bidrar løsningen til å hjelpe ledere med å analysere data og identifisere trender som legger til rette for enda bedre vedlikeholdsarbeidsflyt og driftseffektivitet.

Begrense nedetid under vedlikehold av utstyr

Godt utført planlagt vedlikehold bidrar til å forlenge levetiden til driftsutstyret, i tillegg til å optimalisere ytelsen og redusere antall havarier. Derfor er det viktig at reparasjoner eller vedlikeholdsoppgaver utføres i rett tid og med spesifiserte intervaller av en kvalifisert tekniker eller ingeniør, og at dette dokumenteres for garanti- og kvalitetsformål.

Nedetid for vedlikehold – uansett om det er planlagt eller ikke – innebærer imidlertid at du mister opptil 10 % av tilgjengelig produksjonstid, samtidig som du fortsatt bærer de samme produksjonskostnadene1. For ikke å nevne de totale kostnadene ved nedetid, som kan variere fra tusenvis av kroner per time til millioner, avhengig av virksomhetens eller organisasjonens størrelse og art2.   

For å øke produksjons- og vedlikeholdseffektiviteten, spesielt når personalressursene kan være knappe, er det mulig å automatisere eller digitalisere prosesser eller oppgaver. Ved å bruke digitalisering for planlagte vedlikeholdsoppgaver kan du forenkle vedlikeholdsprosessene, samle oppgaver og distribuere disse til en svært mobil arbeidsstyrke av vedlikeholdspersonell, forenkle dokumentasjonen og oppnå ønskede effektivitetsgevinster samt begrense eventuell nedetid.

Kostnader ved nedetid for relativt små bedrifter: $137 til $427 per minutt.
Kostnader ved nedetid for større bedrifter: over $16 000 per minutt ($1 million per time) for bare en kortvarig driftsstans.
'Gjennomsnittlig kostnad for nedetid per bransje' (2)

Løsning for planlagt vedlikehold

Ascom tilbyr en komplett løsning for planlagt vedlikehold basert på «bygd for miljø»-mobilenheter, i kombinasjon med programvare for planleggingdashbord, kartlegging og arbeidsflyt for mobil respons, og sikrer at vedlikeholdsoppgaver planlegges, utføres og registreres for å oppnå god effektivitet og sørge for fremtidig analyse.

Mer informasjon

Last ned løsningsforslaget for planlagt vedlikehold nedenfor for mer informasjon.

Eller kontakt din lokale Ascom-representant for å diskutere dine behov for arbeidsplassen.
Kontakt oss
  • Nedlastinger
Solution sheet
Solution sheet
Last ned

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.