IoT- og sensorintegrasjonsløsninger for industri

Ascoms IoT- og sensorintegrasjonsløsninger gjør det mulig å samle inn og sende riktig informasjon til de rette personene til rett tid – noe som gjør produksjonen mer effektiv og kostnadsbesparende samt hjelper deg med å identifisere ytterligere gevinstmuligheter. 

Integrering og distribusjon av sensordata

Dagens industri bruker i økende grad data fra sensorer for å overvåke og optimalisere både produksjonsprosessen og produksjonsutstyret. Disse dataene kan hjelpe ledelsen og de ansatte med å finne effektivitetsgevinster og identifisere utstyrs- og vedlikeholdsproblemer før de fører til kostbare, ikke-planlagte stopp eller nødstopp.

Men det kan være en stor utfordring å samle inn og utnytte sensordata på best mulig måte. Mengden data er ofte enorm, de lagres sentralt og det er noen ganger nødvendig å få hjelp fra en dataingeniør for å forstå og utnytte dataene. Men for å oppnå de største og mest verdifulle effektivitetsgevinstene bør dataene ideelt sett aggregeres og distribueres til den mobile arbeidsstyrken bestående av produksjonsmedarbeidere og vedlikeholdsingeniører.

Når produksjonsteamene står overfor denne utfordringen, trenger de en løsning som lar dem integrere sensordata fra systemene sine på en smidig og sømløs måte og gjøre dataene tilgjengelig på mobil ved å sende dem til de rette personene til rett tid. Øke driftseffektiviteten ved å rette opp problemer før de koster penger, varsle kun relevante personer på relevante steder og hjelpe ledere med å analysere dataene og identifisere trender for å oppnå ytterligere potensielle gevinster.

Utfordringen er at alle disse puslespillbitene i tingenes internett (IoT)  – komponentene du trenger i din digitale transformasjon – må begynne å passe sammen med forretningsprosessene. Foreløpig er de ikke tilkoblet.
— Wienke Giezeman, administrerende direktør i og medgrunnlegger av The Things Industries (1)

IoT- og sensorintegrasjonsløsning

Ascom tilbyr en åpen løsning for IoT-sensorintegrasjon og datadistribusjon. Løsningen er sentrert rundt driverbasert integrasjon gjennom industristandardprotokoller, mobile enheter med innebygde funksjoner som lokaliseringsteknologi i sanntid, alarmdashbord, hendelseskartlegging og arbeidsflyt for mobil respons. Løsningen har som mål å øke situasjonsforståelsen, og sikrer at lederne enkelt får tilgang til og kan analysere dataene, samtidig som de ansatte lettere og tryggere kan håndtere stadig mer komplekse og høyautomatiserte produksjonslinjer, vel vitende om at eventuelle varsler vil bli sendt til riktig person i sanntid.

Mer informasjon

Last ned løsningsforslaget for IoT og sensorintegrasjon nedenfor for mer informasjon.

Eller kontakt din lokale Ascom-representant for å diskutere dine behov for arbeidsplassen.
Kontakt oss
  • Nedlastinger
Solution sheet
Solution sheet
Last ned

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.