Situasjonsforståelse

Innenfor drifts- og produksjonsmiljøer blir det stadig viktigere for ledelsen og de ansatte å være klar over hva som skjer i sanntid, ikke bare for å minimere potensielle risikoer, men også for å utnytte muligheter. Situasjonsforståelse kan føre til bedre sikkerhet på arbeidsplassen, bedre beslutninger, høyere produktivitet, mer effektive prosesser, bedre ressursbruk, raskere beredskap og større fleksibilitet for å tilpasse seg endrede situasjoner og krav.

IoT- og sensorintegrasjon
Det kan være en stor utfordring å samle inn og utnytte sensordata på best mulig måte. Først må du integrere sensordata fra systemene dine. Deretter må du sende dem til de rette personene til rett tid. Til slutt vil du kunne analysere dataene for å identifisere ytterligere potensielle effektivitetsgevinster. Ascom har løsningen – den dekker dine nåværende behov og vil også matche dine fremtidige ambisjoner.
IoT- og sensorintegrasjon

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.