Unite Kommunikasjonsplattform

Leverer rett informasjon på rett tid, til rett medarbeider på rett enhet

Optimaliserer arbeidsflyt, og er tilgjengelig på forskjellige operativsystemer som iOS, Android og web. Integrerer data og hendelser fra kildesystemer, og organiserer alarmer, samtaler og oppgaver for brukerne. Resultatet? Målbare forbedringer i tilfredshet hos både pasient og beboer, og bedre oppetid og produktivitet av utstyr. Unite er leverandøruavhengig, standardbasert og i bruk over hele verden i helsevesen, fengsler, hotell, restauranter, retail og industri.

Sjekk ut Unite Kommunikasjonsplattform og hvordan den holder arbeidsflyt i gang.

Ascom Unite i bruk

Stillere, mer produktive arbeidsplasser

Roligere miljøer øker pasienttilfredshet i helsesektoren. Filtrerte varsler bidrar til å forbedre produktiviteten og arbeidsmoralen ved å redusere støybelastning på personalet.

Driftskompatibel

Leverandøruavhengig og samarbeider med tusenvis av tredjepartssystemer. Fungerer likt og har samme brukergrensesnitt på alle enheter. 

Driftskontinuitet

Driftskritiske data krypteres og lagres på en sikker måte. Aktiv datasenterarkitektur bidrar til å sikre driftskontinuitet.

Brukerinnflytelse

De ansatte får informasjonen de trenger til å ta riktige beslutninger. Kontekstrike data blir tilgjengelig via mobile enheter, arbeidsstasjoner eller apper.

Modulær, fleksibel og skalerbar

Utvid og tilpass for å dekke endrede behov. Skalerbar fra et on-site system for en enkelt avdeling eller post. Opp til eksterne multi-organiseringsløsninger for flerbruksområder.

Med Ascom Unite har vi dynamisk bemanning av pleiepersonalet. Mobilt helsepersonell kan se klinisk informasjon og kurver fra pasientmonitorer og 12-avlednings EKG-er i nær sanntid på Ascom Myco smarttelefoner.
Kristen Robb
IS Strategic Partner, Director – Southern California, Providence St. Joseph Health

Løsninger for din organisasjon

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.