Ascom er en global løsningsleverandør av IKT-tjenester til helsesektoren.

Vår visjon er å redusere informasjonsbrister for å skape best mulig beslutningsgrunnlag, uavhengig av tid og sted.

Vårt hovedfokus er helsesektoren, selv om vi også er en aktiv aktør på andre områder. Fordi vi følger de strenge og høye kravene i helsesektoren, er vi i stand til å bringe enestående arbeidsflytløsninger til kunder i andre bransjer over hele verden.

 

                                                         

                                                            

  

                                                            

     

                                                            

     


Kort om Ascom  

 

Ascom Unite, vår intelligente mellomvareløsning for kommunikasjon, administrasjon og meldingsdistribusjon, er installert på mer enn 12 000 sykehus på verdensbasis. 

... 800 millioner alarmer per år.

Over 100 000 globale installasjoner av Ascom pasientvarslingssystemer ... 

... omfatter 1 000 000 senger.

Over 6600 globale helseinstallasjoner av Ascoms mobilitetsløsninger.

Kundene våre får hjelp av 1200 Ascom-medarbeidere som inkludere 200 helserelaterte &utviklingsingeniører og 500 eksperter innen service og support, fordelt på 16 land.

     

                                                            

     

                                                            

     

                                          

 • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!

                                                                                              

Ascom er aktiv i helsesektoren, kriminalomsorgen, industrien, kommunesektoren og detaljhandelen.

  

Høydepunkter

 • Calm Critical Care >

  Calm Critical Care >

  Hvordan kan sykehuset distribuere alarmer fra monitorer og annet utstyr til mobilt pleiepersonale, og samtidig minimere støyen og risikoen for alarmtretthet? Utfordringen er at de ansatte har behov for pasientinformasjon og varsler i rett tid. Ofte kan mange klinisk ubetydelige varsler, spesielt om natten, påvirke de ansatte og være ubehagelig for pasientene. En mulig løsning er et smart varslingssystem som filtrerer varslingsstrømmen til pleiepersonalet.
 • Activate – løsninger for akutteam >

  Activate – løsninger for akutteam >

  Akuttteam har revolusjonert akuttpleie. Men å få riktige personer og utstyr til en nødssituasjon, krever avansert teknologi. Manuelle varslinger og innsatser, er bare ikke raskt og fleksibelt nok. Det som kreves er automatiserte alarmer som sendes direkte til akuttpersonalet og rutes til andre hvis de er opptatt.
 • Digistat Intensive care Unit (ICU) >

  Digistat Intensive care Unit (ICU) >

  Digistat Intensive Care Unit (ICU) er utviklet for å automatisere pasientbehandlingsprosessen på tvers av sykehusets komplekse intensivavdelinger. Digistat ICU hjelper pleiepersonalet med å bedre pasientsikkerheten og effektivisere omsorgsprosessene. Pleiepersonalet får tilgang til sanntidsinformasjon for å automatisere pasienthåndteringen og forbedre resultatene.
 • Ascom Service >

  Ascom Service >

  For å sikre de beste løsningene til våre kunder, vil våre Professional Service team bistå med råd om hvordan arbeidsflyten kan forbedres. Våre eksperter kan hjelpe deg med mange av de utfordringene du står overfor, både når det gjelder eksisterende infrastruktur, akuttassistanse og support på stedet. Ascom har en omfattende global serviceportefølje som dekker alt fra gjennomgang av anlegget på stedet, til opplæring og skreddersydde avtaler for forebyggende vedlikehold. Når du har implementert en Ascom-løsning, kan du alltid regne med at vi er tilgjengelig for å hjelpe deg. Få mest mulig ut av Ascom-løsningen med Ascom Service tjenester.