Ascom er en global leverandør av IKT og mobile arbeidsflytløsninger for helsesektoren.

Målet vårt er å effektivisere digital informasjon og presentere den på en enkel og oversiktlig måte, og skape et best mulig beslutningsgrunnlag - når som helst og hvor som helst.

Derfor fokuserer vi på å utvikle forretningskritiske, sanntidsløsninger for miljøer der mobilitet, fleksibilitet og tid er sentrale faktorer. Basert på en unik produktportefølje og sterk kompetanse innen IKT-arkitektur, utvikler vi integrasjons- og mobilitetsløsninger som støtter smidig, effektiv arbeidsflyt i helsevesenet, industrien og detaljhandelen. Vi er en sterk lokal aktør i Norge, med en stor kundemasse av profilerte kunder.
 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                         

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            


Kort om Ascom  

 

Ascom Unite, vår intelligente mellomvareløsning for kommunikasjon, administrasjon og meldingsdistribusjon, er installert på mer enn 12 000 sykehus på verdensbasis. 

... 800 millioner alarmer per år.

Over 100 000 globale installasjoner av Ascom pasientvarslingssystemer ... 

... omfatter 1 000 000 senger.

Over 6600 globale helseinstallasjoner av Ascoms mobilitetsløsninger.

Kundene våre får hjelp av 1200 Ascom-medarbeidere som inkludere 200 helserelaterte &utviklingsingeniører og 500 eksperter innen service og support, fordelt på 16 land.

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                          

                                                            

                                                            

                                                            

     

 • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!

                                                                                              

  

Høydepunkter

 • Digitalt tilsyn

  Digitalt tilsyn

  Ascom har i en årrekke basert sine løsninger på en tanke om å skape trygghet og omsorgskvalitet gjennom bruk av sensorer for digitalt tilsyn. Pleierne får status på beboere uten å måtte være fysisk tilstede, men mottar såkalte passive varsler fra f.eks. bevelgelsessensorer.
 • Ascom Unite Cleanminder

  Ascom Unite Cleanminder

  Unite Cleanminder is a software application that monitors and reminds caregivers to comply with hand hygiene procedures before and after interacting with patients
 • Posisjonering

  Posisjonering

  RTLS posisjonsnøyaktighet (Real-time Location Services) forteller deg hvor det er behov for hjelp – om det er et angrep på ansatte, forlagt utstyr eller en pasient som har falt eller er ute å vandrer. Det betyr mindre tid brukt på leting, mer produktiv bruk av utstyr, og ikke minst, tryggere pasienter.
 • Personlig sikkerhet med personalalarm

  Personlig sikkerhet med personalalarm

  Vold på arbeidsplassen mot pleiepersonale og andre omsorgspersoner, er et økende, globalt problem. Hvordan kan vi beskytte arbeiderne innen helsesektoren bedre, og hvordan kan vi samtidig opprettholde den viktige nærkontakten?
 • Vandrealarm

  Vandrealarm

  Omsorgsenheter som har ansvar for demente beboere står overfor store utfordringer. En av de viktigste utfordringene er hvordan man skaper et så trygt og sikkert miljø som mulig, samtidig som man opprettholder hver enkelt beboers integritet og livskvalitet. Vandrealarmløsningen fra Ascom kan gi et stort bidrag til å oppnå dette.