Funksjonell planlegging legger grunnlaget for et sømløst pleieforløp

Det nye Tyks Lighthouse sykehus i Turku i Finland vil motta sine første pasienter i begynnelsen av 2022. Fokus på pasienter er en av de viktigste verdiene ved sykehuset, og praksis sikres gjennom funksjonell planlegging og multifaglig samarbeid.

 

Tyks Lighthouse sykehus vil huse tjenester som i dag ligger i Tyks U-sykehus, inkludert avdelinger for obstetrikk og gynekologi, pediatri og ungdomsmedisin, øre-nese-hals-sykdommer, samt orale sykdommer og sykdommer i kjeveledd. Det nye sykehuset vil også ha plass til medisinske støttetjenester, som bildeenhet og instrumentbehandling. 

«Utformingen av et stort sykehus er en lang prosess i flere faser. Den funksjonelle planleggingen av Tyks Lighthouse sykehus startet i 2011 med en skissering av helheten. Vi anslo for eksempel utviklingen av befolkning og fødselsrater, hvordan ulike behandlinger skal arrangeres i fremtiden, og hvilke pasientgrupper som skal behandles på sykehuset når det er i drift», forklarer Annika Lindblom, Hospital Planner ved Turku University Hospital, som har ansvaret for å koordinere funksjonsplanleggingen. 

«Hovedverdiene for Tyks Lighthouse sykehus inkluderer kundeorientert tilnærming, familieorientert pleie og pasientsikkerhet. Gjennom funksjonell planlegging kan vi sikre at verdiene ikke bare er tomme ord, men at de faktisk er en konkret del av den daglige driften av sykehuset, kvaliteten på tjenestene og pasientopplevelsene.», sier Lindblom.

Effektiv drift frigir mer tid til pasientene

I forbindelse med pleie, kan arbeidet med å strømlinjeforme eller effektivisere operasjonene høres lite medfølende ut, selv om det ikke kunne være lenger fra sannheten. På Tyks Lighthouse sykehus har vi som mål å gi pleiepersonalet mer tid til å samhandle med pasientene, noe som er essensen av deres arbeid.

Deltakelsen fra de ansatte i planleggingen av det nye sykehuset er et avgjørende element, siden de vet best hvor de potensielle problemene ligger.

«Leger, sykepleiere og annet personale er involvert i funksjonsplanleggingen. De vil sørge for at våre hovedverdier tas i betraktning i alle faser av planleggingen. Deres bidrag er av avgjørende betydning.»  

Kliniske konsulenttjenester som tilbys av Ascom har vært en uvurderlig del av planleggingen og implementeringen av våre kommunikasjonssystemer ... uten en bakgrunn innen pleie, er det vanskelig å forstå sykehusets rutiner og kravene til pleie.
Annika Lindblom
Sykehusplanlegger ved Turku Universitetssykehus
  • Nedlastinger
Tyks Lighthouse Hospital, Finland
Tyks Lighthouse Hospital, Finland
Last ned
Flere kundereferanser

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.