Sonitor er den ledende leverandøren av unike, ultralydbaserte lokasjonssystemer i sanntid.

Sonitors Sense RTLS-plattform som er integrert med Ascom Unite Connect for RTLS, støtter bruk på tvers av hele pleieforløpet.

Løsning tilgjengelig på følgende markeder

  • USA
  • Canada
  • EU/EFTA
  • Asia*
  • Australia

De angitte geografiske markedene er basert på informasjon som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Kontakt Sonitor, besøk  partnerens nettsted for spesifikk tilgjengelighet i ditt land eller ta kontakt med din lokale Ascom-kontakt for oppdatert informasjon.
*For spesifikk tilgjengelighet kan du kontakt din lokale Ascom-representant

Om Sonitor

Sonitor er en ledende leverandør av unike, ultralydbaserte RTLS-løsninger (Real Time Location System) som knytter den fysiske verdenen til tingenes Internett (IoT) for å gi synlighet i sanntid og tilkoblet intelligens. Som det første – og eneste – selskapet som bruker vår egen ultralydteknologi som primærteknologi for innendørs posisjoneringssystemer (IPS), sporer Sonitors plattform automatisk plasseringen til flyttbart utstyr og personer i sanntid med en nøyaktighet på 100 % for rom eller avlukker i komplekse omgivelser innendørs, som sykehus, klinikker og ambulerende pasientmottak. Med en åpen integrasjonsplattform gir Sonitor fleksibilitet til å ta i bruk avanserte programmer tilpasset ulike bruksområder, som pasientvarsling, pasientflyt, arbeidsflyt og kapasitetsstyring, håndhygiene og infeksjonskontroll samt ressurs- og lagerstyring.

Tilbake til partnere

Ansvarsfraskrivelse:   
Sonitor er ansvarlig for alle opplysninger og spesifikasjoner i løsningen. Innholdet kan endres uten  varsel.

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.