Velferdsteknologi til eldreomsorg på omsorgsboliger og sykehjem

Et unikt og bredt utvalg av løsninger som bidrar til forbedret sikkerhet, verdighet og privatliv for beboere, pasienter, pleiere og pårørende. Et rolig, koordinert og effektiv arbeidsmiljø for mobilt helsepersonell.

Demensalarm og digitalt tilsyn
Diskré digital monitorering av beboere gir trygghet og verdighet. Varsler fra vandrealarm sendes direkte til pleier. Legger til rette for smart analyse av beboernes adferdsdata for personlig, prediktiv og proaktiv pleie.
Les mer
Smarttelefon for eldreomsorg
Legg til rette for digital, mobil arbeidsflyt ved å gi pleierne tilgang til appene og informasjonen de trenger på én og samme mobilenhet — uansett hvor de befinner seg.
Les mer
Beboervarsling
Gi beboerne økt trygghet med en kombinasjon av innovative mobile enheter og beboervarslingsenheter. Optimaliser arbeidsflyt for personalet og legg til rette for digital rapportering og kontroll.
Les mer
Alarmhåndtering
Send varsler og meldinger fra eksisterende systemer (som f.eks. pasientvarsling og tekniske alarmer) til pleiernes mobile enheter. Varslene mottas av riktig pleier og håndteres eller eskaleres videre til neste pleier som er tilgjengelig.
Les mer

La oss ta en uforpliktet prat

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.