Velferdsteknologi til eldreomsorg i omsorgsboliger og sykehjem

Et unikt og bredt utvalg av løsninger som bidrar til forbedret sikkerhet, verdighet og privatliv for beboere, pasienter, pleiere og pårørende. Et rolig, koordinert og effektiv arbeidsmiljø for mobilt helsepersonell.

Trygghetsalarm og digitalt tilsyn for demente
Tryggehtsalarm og diskré digital monitorering av beboere gir trygghet og verdighet. Varsler fra vandrealarm sendes direkte til pleier. Dette tilrettelegger for smart analyse av beboernes adferdsdata som gir personlig, prediktiv og proaktiv pleie.
Les mer
Smarttelefon for eldreomsorg
Ascom Myco smarttelefoner brukes i dag på sykehjem, i omsorgsboliger og andre pleieinstitusjoner verden rundt. Smarttelefonen er anerkjent, og kan integreres med eksisterende beboervarsling og alarmhåndtering.
Les mer
Beboervarsling
Tilpasset for å dekke behovene til pleiepersonell og beboere, drifts- og rapporteringsbehov og budsjett. Gir beboerne økt trygghet med en kombinasjon av innovative, mobile enheter og beboervarslingsenheter. Optimaliserer arbeidsflyt for personalet og legger til rette for digital rapportering og kontroll.
Les mer
Alarmhåndtering
Oppgrader din eksisterende pasientvarsling og tekniske alarmsystemer, slik at varsler og meldinger sendes direkte til pleiernes mobile enheter. Varslene mottas av riktig pleier og blir håndtert. Om pleier ikke kan håndtere varselet eskaleres det videre til neste pleier som er tilgjengelig.
Les mer

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.