Mer tid til pasientene

På Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø jobber rundt 4500 ansatte med å redde liv og pleie pasientene sine. Med innovativ helseteknologi fra Ascom har arbeidshverdagen til helsepersonellet blitt mer effektiv, og gitt rom for bedre oppfølging av hver enkelt pasient.

– Det viktigste for meg i arbeidshverdagen er å gi pasientene mine den hjelpen de trenger. Når jeg er ferdig på jobb vil jeg sitte igjen med følelsen av at pasientene har hatt en god dag og at de har fått den oppfølgingen de fortjener, reflekterer Evelinn Elvagjeng.

Evelinn er sykepleier på Gynekologisk/Urologisk/Endokrin/Plastikkirurgisk sengepost ved UNN. Posten, med sine 28 senger, har siden august 2018 vært del av et pilotprosjekt med hensikt å prøve ut den nyvinnende helseteknologien til Ascom. Resultatet har vært utelukkende positivt.

– Før vi fikk systemet til Ascom hadde vi opp mot 400 alarmer hvert døgn, og alle sykepleierne på posten ble varslet hver gang en alarm gikk av. Det skapte et enormt press og et til tider krevende arbeidsmiljø. Nå får vi først og fremst alarmer tilknyttet vårt ansvarsområde. Og hvis en sykepleier mot formodning ikke har tid eller mulighet til å følge det opp, går alarmen videre til neste ledd, forklarer Elvagjeng, som understreker at det gjør sykepleierne mye mer oppmerksom på alarmene de får.

Ascom sine produkter er veldig brukervennlige. Det viktigste er at det er veldig stabilt, at det fungerer under kritiske forhold og at det fungerer med eksisterende systemer vi har på sykehuset. Også er det er støttesystem vi kan logge oss inn på og oppdatere. Du kan spesialtilpasse software ut ifra behovet til sykehuset.
Kenneth Augdal
Servicetekniker på UNN Breivika Tromsø
Flere kundereferanser

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.