Ascom kliniske konsulenter

Vårt ekspertteam sikrer best klinisk arbeidsflyt

Nye tekniske løsninger kan være skremmende, spesielt innenfor helsevesenet hvor innsatsen er høy. Derfor er våre kliniske konsulenter sykepleiere som samarbeider tett med våre IT-spesialister. Teamet sikrer at pasienter, personalet og pleiemål forblir sentrale i alle kommunikasjonsløsninger.

Se våre kliniske konsulenter og deres partnere planlegge løsninger ved det nye Tyks Lighthouse Hospital i Turku i Finland.

Verdien

Pleien er i førersetet

Sikrer at tekniske løsninger er tilpasset pleiebehov og kliniske behov

Presenterer forbedringsmuligheter

Gir en oversikt over pleierutiner og ser hvor ting kan forbedres

Minimerer risiko i fremtiden

Holder pleie, pasienttilfredshet og ansatte i sentrum i fremtiden

Med teknologi setter vi mennesket i sentrum

En kliniker har best forståelse for klinisk arbeid – derfor har vi over 20 ansatte sykepleiere. Sammen er de et unikt team som bruker sin ekspertise til å løse utfordringer innen helsekommunikasjon og arbeidsflyt verden over. Med bakgrunn fra onkologi, akuttmottak, neonatal intensivavdeling og kardiologi, er våre kliniske konsulenter godt kjent med de daglige realitetene som møter helsepersonell på sykehus, sykehjem, omsorgsboliger og psykiatriske institusjoner. De vet hva som fungerer, hva som ikke fungerer og hvordan teknologien kan best utnyttes i helsemiljøer.

Kliniske konsulenttjenester som tilbys av Ascom har vært en uvurderlig del av planleggingen og implementeringen av våre kommunikasjonssystemer ... uten en bakgrunn innen pleie, er det vanskelig å forstå sykehusets rutiner og kravene til pleie.
Annika Lindblom
Sykehusplanlegger ved Turku Universitetssykehus
  • Nedlastinger
Turku Lighthouse Hospital 
kundereferanse
Turku Lighthouse Hospital
kundereferanse
Last ned
Kliniske konsulenttjenester
brosjyre
Kliniske konsulenttjenester
brosjyre
Last ned

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.