Kliniske konsulenter

Bygg den beste kliniske arbeidsflyt med rådgivning fra kliniske eksperter.

Nye tekniske løsninger kan være skremmende. Spesielt innenfor helsevesenet, hvor innsatsen er høy. Derfor har vi våre kliniske konsulentteam: Registrerte sykepleiere og kliniske IT-eksperter som er der for å sikre at pasientene, personalet og pleiemålene dine forblir sentrale i alle kommunikasjonsløsninger. Ascom kliniske konsulenter - fordi bare en kliniker kan forstå en klinikers arbeid.

Se Ascoms kliniske konsulenter og deres partnere planlegge løsninger ved det nye Tyks Lighthouse Hospital i Turku i Finland.

Hvor og hvordan det fungerer

Sett pleien først: alltid

Bidrar til å sikre at tekniske løsninger er helt tilpasset dine pleiebehov og kliniske behov

Se forbedringsmulighetene

Gir en oversikt over pleierutiner og ser hvor ting kan forbedres

Minimer risiko i fremtiden

Holder pleie, pasienttilfredshet og ansatte i sentrum i fremtiden

Det handler om mennesker. Alt annet er teknologi.

Det er ikke hvem som helst som virkelig kan forstå sykepleiernes arbeid – derfor finner du mer enn 20 sykepleiere ansatt hos Ascom. De skaper et unikt team som bruker sin ekspertise til å løse utfordringer innen helsekommunikasjon og arbeidsflyt over hele verden. Med bakgrunn fra så ulike områder som onkologi, akuttmottak, neonatal intensivavdeling og kardiologi, er sykepleierne hos Ascom kjent med de daglige realitetene som møter pleiepersonalet på sykehus, langtids- og psykiatriske institusjoner. De vet hva som fungerer. Hva som ikke fungerer. Og hvordan teknologien best utnyttes i helsemiljøer. 

Kliniske konsulenttjenester som tilbys av Ascom har vært en uvurderlig del av planleggingen og implementeringen av våre kommunikasjonssystemer ... uten en bakgrunn innen pleie, er det vanskelig å forstå sykehusets rutiner og kravene til pleie.
Annika Lindblom
Sykehusplanlegger ved Turku Universitetssykehus
  • Nedlastinger
Turku Lighthouse Hospital 
kundereferanse
Turku Lighthouse Hospital
kundereferanse
Les mer
Brosjyre om kliniske konsulenttjenester
Brosjyre om kliniske konsulenttjenester
Les mer

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.