Trådløs monitorering akselererer ved Slingeland Sykehus

Helsepersonell kan trådløst få direkte innsyn på pasients pustefrekvens og hjertefrekvens. 

Slingeland Sykehus i Doetinchem, Nederland, startet tidlig i februar et Sensing Clinic-prosjekt i samarbeid med Ascom hos avdelingene for nevrologi og vaskulær kirurgi. Prosjektet gikk ut på å teste trådløs måling av vitale data til pasienter. Da testen hadde en kort pause for å ordne tekniske utfordringer, inntraff Covid-19 Nederland og prosjektet ble stanset. Dataene som ble hentet ut skulle brukes til å beregne risikoen for forverring (Early Warning Score) eller komplikasjoner. Etter noen dager ble prosjektet startet opp igjen, da legene så prosjektet som en løsning til å kontinuerlig monitorere COVID-19 pasientene ved sykehuset.

På kort tid ble plattformen satt opp for COVID-19-avdelingen. Dette gjorde det mulig å trådløst monitorere isolerte COVID-19 pasienter. Helsepersonell kan få direkte innsyn, på smarttelefon eller via dashbord i pasientjournal, på pasients pustefrekvens og hjertefrekvens. Oksygenmetning måles flere ganger i timen.

Verdiene overvåkes også 24/7 fra et sentralt kontrollrom.Tildelte sykepleiere blir informert hvis pasienten viser tegn på forverring. Formålet med fjernmonitorering er å støtte helsepersonell. Om pasientens verdier forverres kan det signaliseres tidligere med kontinuerlig monitorering, og dermed kan intervensjon være mulig tidligere enn med en punktmåling.

Nå som toppen av pasientene med COVID-19 har flatet ut, er det fortsatt rom for å starte med sensorteknologi i vaskulær kirurgi og nevrologiske avdelinger. Vi er i diskusjon med helsepersonell i regionen om å finne ut under hvilke forhold vi ønsker å måle vitale data og om denne pleien nødvendigvis må finne sted innenfor sykehusets vegger. Vi kan konvertere dataene fra monitorering til informasjon som bidrar til riktig pleie på rett sted. Vi ble som sagt kastet inn i den dype enden. Du må samarbeide når det gjelder trygghet og sikkerhet. Våger vi å være innovative? Behovet for å endring gir sparket man trenger. Vi fikset dette sammen.
Malou Peppelman
Innovation program manager at the Santiz hospitals, Netherlands
  • Nedlastinger
Ascom Digistat wearables på 
Slingeland Hospital, Nederland
Ascom Digistat wearables på
Slingeland Hospital, Nederland
Last ned
Flere kundereferanser

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.