Personsikkerhet for alenearbeidere Enheter, alarmer, smarttilbehør og løsninger

Ascoms sikkerhetsløsning for alenearbeidere gir en tryggere arbeidsplass, i tillegg til at lederne kan føle seg trygge på at de oppfyller sine juridiske forpliktelser og minimerer konsekvensene og kostnadene for de ansatte og virksomheten.

Beskytter de som arbeider alene

Mange virksomheter har ansatte som arbeider alene i potensielt farlige miljøer, noe som setter dem i fare for ulykker, sykdom og til og med dødsfall. Minimering av disse risikoene og maksimering av sikkerheten på arbeidsplassen bidrar til å beskytte enkeltpersoner, samtidig som de ansatte føler seg tryggere og sikrere på jobben.

Det er over 2,8 millioner ikke-fatale skader og sykdommer i privat industri og over 5000 fatale arbeidsrelaterte skader hvert år, og millioner av arbeidstakere blir også utsatt for ulykker og eksponering for farlige stoffer1. I en slik risikosituasjon ønsker de ansatte å vite at sikkerheten deres blir tatt på alvor, og at hjelpen aldri er langt unna takket være pålitelig personlig sikkerhetsutstyr og rask respons i nødsituasjoner.

Det er også viktig å redusere risikoen og kostnadene for virksomheten i forbindelse med slike hendelser. Kostbare og tidkrevende konsekvenser er blant annet nedetid, ekstra bemanning, gransking av hendelser, rekruttering og opplæring av nye medarbeidere, skade på bedriftens omdømme og til og med bøter og risiko for fengselsstraff hvis man ikke oppfyller sine juridiske forpliktelser til å beskytte arbeidstakerne.

Når alenearbeidere er i fare, må de kunne utløse en alarm som raskt kan varsle respondenter om å komme til stedet. Hvis de er ute av stand til å røre seg, er det viktig at alarmen utløses automatisk via man-down-/no-movement-sensorer eller ved å stille inn en timer nedtelling. Når disse tiltakene er på plass, vet de ansatte at sikkerheten deres blir tatt på alvor, og de føler at hjelpen aldri er langt unna - selv om det verste skulle skje.

Det ble registrert 5 190 dødelige arbeidsskader i USA i 2021, en økning på 8,9 prosent fra 4764 i 2020
— U.S. Bureau of Labor Statistics

Sikkerhetsløsning for alenearbeidere

Ascom tilbyr en komplett løsning for personsikkerhet for alenearbeidere. Løsningen er basert på mobile enheter med innebygde sikkerhetsfunksjoner for ansatte, som automatiske man-down-, no-movement- og nedtellingsalarmer, panikkknapper, lokaliseringsteknologi i sanntid, alarmdashbord, hendelseskartlegging og arbeidsflyt for mobil respons. Målet er å støtte alenearbeidere og sikre at respondenter kan reagere så raskt og effektivt som mulig i en nødsituasjon.

Mer informasjon

For mer informasjon, last ned løsningsforslaget for alenearbeidere nedenfor.

Eller kontakt din lokale Ascom-representant for å diskutere dine behov for arbeidsplassen.
Kontakt oss
  • Nedlastinger
Solution sheet
Solution sheet
Last ned

Tilknyttede løsninger

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.