MobileIron hjelper sykehus med å øke pasientengasjementet, forbedre pasientutfall og skape et virkelig mobilt helseforetak.

Mobilitet revolusjonerer kvaliteten og leveringen av pasientpleie. Klinikere og pleieleverandører bruker i stadig større grad mobile enheter og bytter fra enhet til enhet, avhengig av oppgave og sted. Overgangen til mobile enheter har ikke bare forbedret arbeidsprosessene og pleiekvaliteten, men det har også forbedret balansen mellom jobb og privatliv samt ytelsen til helsepersonell. MobileIron gjør det mulig for helseorganisasjoner å støtte denne stadig mer mobile kliniske arbeidsstyrken. Med MobileIron kan helseorganisasjoner sikre helsepersonellets mobilitet, samtidig som pasientdataene er sikre og i samsvar med alle helseforskrifter.

Støttede markeder 

Løsninger fra MobileIron og Ascom støttes globalt.

De angitte geografiske markedene er basert på informasjon som var tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Gå til MobileIrons  nettsted og ta kontakt med det lokale salgskontoret til MobileIron, eller kontakt en lokal Ascom-kontakt for oppdatert informasjon.

Om MobileIron

MobileIron hjelper sykehus med å øke pasientengasjementet, forbedre pasientutfall og skape et virkelig mobilt helseforetak. Du finner mer informasjon på www.mobileiron.com.

Tilbake til partnere