Respons ved driftsstans og CMMS-programvareteknologi

Ascoms løsning for respons ved driftsstans og CMMS (Computerized Maintenance Management System) gjør det mulig å samle alle driftsstansaktiviteter på en smidig måte og distribuere dem nøyaktig til de rette personene til rett tid, samtidig som man får et fullstendig revisjonsspor (audit trail) og data som gir ytterligere effektivitetsgevinster.

Håndtering av driftsstans og begrensning av nedetid

Når utstyret svikter, kan nedetid på grunn av vedlikehold og reparasjon bety at opptil 10 % av tilgjengelig produksjonstid går tapt1. I tillegg må du bære de totale kostnadene ved nedetid, som kan variere fra tusenvis av kroner i timen til millioner, avhengig av virksomhetens eller organisasjonens størrelse og art2. I dette scenariet er tid penger, og en rask og effektiv inngripen er avgjørende for å få produksjonen i gang igjen, minimere kostnadene og gjenopprette lønnsomheten.

Det er viktig at alle eventuelle sammenbrudd i produksjonsprosessen oppdages og registreres, og at det iverksettes tiltak så raskt som mulig. Men det er lettere sagt enn gjort med stadig mer komplekse og digitaliserte prosesser og et svært mobilt responsteam bestående av produksjonsmedarbeidere og vedlikeholdsingeniører. Spesielt når personalressursene allerede er knappe og du må gjøre mer med mindre for å maksimere effektiviteten. Derfor må varsler om driftsforstyrrelser og -aktiviteter samles inn og distribueres til de rette personene, på rett sted og til rett tid. På den måten kan de løse eventuelle problemer på kortest mulig tid.

Kostnader ved nedetid for relativt små bedrifter: $137 til $427 per minutt. Kostnader ved nedetid for større bedrifter: over $16 000 per minutt ($1 million per time) for bare en kortvarig driftsstans.
"Gjennomsnittlig kostnad for nedetid per bransje' (se referanse 2 nedenfor)

Løsning for respons ved driftsstans

Ascom tilbyr en komplett løsning for respons ved driftsstans, som kan brukes på mobile enheter ved hjelp av planleggingsdashbord og regelbaserte oppdrag i henhold til kapasitet, tilgjengelighet og/eller plassering. Løsningen hjelper deg med å minimere nedetiden og oppnå effektivitetsmålene og gir mulighet for mobil igangsetting av oppgaver ved driftsstans, oppgavestans i tilfelle problemer (f.eks. behov for reservedeler) og fullføring av oppgaver med mulighet for å ta notater og bilder for å registrere aktiviteter, inkludert den fullførte oppgaven.

Mer informasjon

For mer informasjon kan du laste ned løsningsforslaget for respons ved driftsstans nedenfor.

Eller kontakt din lokale Ascom-representant for å diskutere dine behov for arbeidsplassen.
Kontakt oss
  • Nedlastinger
Solution sheet
Solution sheet
Last ned

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.