Den digitale intensivavdeling

Covid-19 har understreket behovet for et mer digitalt helsevesen. Hvordan kan integrerte systemer for pasientdatabehandling, med innebygd kommunikasjonsstøtte,  øke kvaliteten og nøyaktigheten av medisinske journaler og situasjonsbevissthet, samt redusere hyppighet av medisinske feil og bidra til å vurdere en pasients tilstand?

januar 17, 2021

Hva pandemien har fremhevet på intensivavdelinger

Hovedprioritet ved medisinske intensivavdelinger er å gi riktig behandling til riktig pasient til riktig tid. Pandemien har i høy grad belyst utfordringene som intensivavdelinger over hele verden sliter med: I tillegg til problemene innen administrasjon av helsepersonell, er arbeidsprosessene ineffektivt organisert og systemene er ikke fleksible nok for situasjoner som utvikler seg raskt. Alt dette har innvirkning på pleiekvaliteten.

Fremtiden: Støttesystemer i sanntid

Integrerte systemer for pasientdatabehandling, inkludert kommunikasjonsstøtte, kan øke kvaliteten og nøyaktigheten av medisinske journaler, øke situasjonsbevisstheten, redusere hyppigheten av medisinske feil og bidra til å vurdere en pasients tilstand.

Helsepersonell bruker sanntids støttesystemer ikke bare for å overvåke pasientenes vitale parametre eksternt, men også for å knytte dem til andre faktorer – som medisinering. Støttesystemer for kliniske beslutninger (CDSS) og integrert alarm for medisinsk utstyr vil ytterligere forbedre arbeidsflyten i kritiske situasjoner.

Tilbake til kampanjeoversikt

Last ned white paper om høypålitelige intensivavdelinger

Last ned