Videointervjuer om Clinical Communication

På en workshop spurte vi våre klinikere og spesialister om hvordan våre løsninger bidrar til å avlaste utfordringer i klinikernes arbeidsdager og pasientbehandling. Disse korte intervjuene var kun tiltenkt internt bruk og ble filmet med et enkelt kamera uten marketing spin eller grafisk etterbehandling. Det skinner nok også gjennom, men til gjengeld fremstår de ekte og rett fra hjertet! Til syvende og sist mener vi det er nettopp dét som teller. Derfor deler vi intervjuene med dere her.