Digistat® en innovasjon innen helsesektoren

Kundereferanse AUSL Bologna. Den lokale helseavdelingen i Bologna begynte å ta i bruk Digistat plattformen for digital klinisk arbeidsflyt i sine operasjonssaler i 2012, med full implementering fra 2017.

Digitalisering i Bologna med Digistat

Dette er et svært komplekst initiativ som er et stort skritt mot digitalisering av operasjonssaler, med fordeler i form av bistand, kvalitet på helsetjenester og kostnadskontroll. Prosjektet påvirker ikke bare ett enkelt sykehus, men hele helseforetakets territorium.

Når det er fullt operativt vil det være åtte sykehus som påvirkes av digitalisering, og hvert av disse vil omfatte respektive medisinske ansatte og støttepersonell. Følgende tall gir en idé om omfanget av arbeidet: myndighetene har totalt  1 310 senger, hvorav 618 er ved Maggiore Hospital og 199 ved Bellaria Hospital, med et arbeidsvolum på over 27 000 operasjoner, hvorav 10 000 vil bli utført ved Maggiore Hospital og litt mindre enn halvparten vil bli utført  ved Bellaria Hospital. 

Vi har nå en programvareløsning som støtter oss hele tiden med hensyn til å opprettholde en presis og funksjonell ensartethet i språket gjennom alle stadier av den kirurgiske prosessen. Under etableringen og implementeringen av løsningen har vi samarbeidet tett med Ascom ansatte, som raskt og effektivt svarte på alle våre forespørsler og behov.
Dr Alba Riccheo
Medical Anesthesia and Resuscitation Director, Operating Unit Surgery Manager OM Operators (SS)
Digistat er en grunnleggende komponent i digitaliseringsprosessen av helseinstitusjoner, og jeg tror, ut fra vår direkte erfaring her ved Maggiore Hospital, at det er en faktor som bidrar til en betydelig forbedring av kirurgiske arbeidsprosesser.
Mauro Tiacci
DATeR Manager of the Surgical Units Module (PBO) and Single Sterilization Center HUB
  • Nedlastinger
Digistat på Maggiore sykehus
 i Italia
Digistat på Maggiore sykehus
i Italia
Last ned
Flere kundereferanser

Snakk med en lokal representant fra Ascom

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.