Ascom designer fremtidens nye helseløsninger

EHiN 2018 er over for denne gang, men bidrar til å være en av våre viktigste dager i året. Det er en arena hvor vi kan bli kjent med nye kunder, få påfyll av inspirasjon og samtidig vise frem våre løsninger og produkter.

 

Les EHiN sitt intervju med Joachim Furuseth, Head of Sales hos Ascom Norway, om hvorfor eventet er viktig for oss!

 

mai 14, 2018

Hvem er Ascom, og hva er deres relasjon til e-helse?

- Ascom er en global løsningsleverandør av IKT-tjenester til helsesektoren. Vi leverer virksomhetskritiske sanntidsløsninger for mobile og tidskritiske miljøer. Vår helseplattform, Ascom Healthcare Platform, gjør det mulig  å skape løsninger som gir smidig og effektiv arbeidsflyt i helsesektoren.

Bedre beslutninger, større brukerengasjement

- Øverst på vår agenda står to fokusområder; Det ene våre intelligente verktøy for beslutningsstøtte. Særlig i forbindelse med håndteringen av ikke-planlagte hendelser, kan slike verktøy gjøre en markant forskjell for sikkerhet og tilfredshet til både pasienter og personalet. Det andre området, som får et intensivert fokus, er implementering og brukerengasjement. Vi har en lang historikk for tett samarbeid med kliniske miljøer. Dette vil vi utvide ytterligere for å sikre at implementeringsforløp blir vellykket og gir reell verdi for de kliniske ansatte og sykehus som helhet.

- Vi er inne på 80 prosent av samtlige sykehus i Norden hvor løsningene våre brukes til håndtering av alarmer, meldinger, effektivisering av mobil arbeidsflyt og ressurstildeling. Vi har gjennom årene bygget opp en solid erfaring med å digitalisere klinisk kommunikasjon og arbeidsflyt. Den dokumenterte effekten vi har bidratt med skal konseptualiseres, slik at vi får flere ”best practice”- modeller for suksessfull implementering og brukerverdi. Det er et klart innsatsområde.

Bedre håndtering av ikke-planlagte hendelser

- Generelt er ikke-planlagte hendelser en stor utfordring på sykehus. Personalet avbrytes konstant av pasientanrop, assistansealarmer, telefonsamtaler, alarmer fra medisinteknisk utstyr og andre forstyrrelser. Ofte har personalet kun begrenset informasjon om årsaken til hendelser og er derfor nødt til å avbryte pågående arbeid og behandle en hendelse som om den er akutt, selv om det kanskje bare er behov for et glass vann fra en tørst pasient. Det er definitivt et område hvor vi kan gjøre en forskjell ved å gi innsikt som gjør at ansatte kan prioritere og ta mere effektive beslutninger basert på informasjonen presentert i smarttelefonen.

Velferdsteknologi – også på sykehus

- Vi er det kommuner som har vært lengst fremme å benytte velferdsteknologi på sine institusjoner. Dette er nå på full fart inn på sykehusene. Vi er forbi stadiet da dette kun var trygghet i form av en knapp på et armbånd eller en snor å trekke i. Nå er det snakk om aktive og passive sensorer, varsling om både før og i hendelsesforløp, digitalt tilsyn, posisjonering og kommunikasjon. I tillegg til pasient og pleier kan også pårørende være med i denne kommunikasjonen.

Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.