Mer tid til pasientene

På Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø jobber rundt 4500 ansatte med å redde liv og pleie pasientene sine. Med innovativ helseteknologi fra Ascom har arbeidshverdagen til helsepersonellet blitt mer effektiv, og gitt rom for bedre oppfølging av hver enkelt pasient.

juni 4, 2021

Evelinn er sykepleier på Gynekologisk/Urologisk/Endokrin/Plastikkirurgisk sengepost ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Posten, med sine 28 senger, har siden august 2018 vært del av et pilotprosjekt med hensikt å prøve ut den nyvinnende helseteknologien til Ascom. Resultatet har vært utelukkende positivt.

– Før vi fikk systemet til Ascom hadde vi opp mot 400 alarmer hvert døgn, og alle sykepleierne på posten ble varslet hver gang en alarm gikk av. Det skapte et enormt press og et til tider krevende arbeidsmiljø. Nå får vi først og fremst alarmer tilknyttet vårt ansvarsområde. Og hvis en sykepleier mot formodning ikke har tid eller mulighet til å følge det opp, går alarmen videre til neste ledd, forklarer Elvagjeng, som understreker at det gjør sykepleierne mye mer oppmerksom på alarmene de får. 

Mer tid til pleie

I tillegg til å bedre arbeidsmiljøet har systemet effektivisert arbeidsoppgavene til de ansatte på sengeposten. Hver enkelt sykepleier får viktige beskjeder direkte til sin mobile enhet, uten at informasjonen må gå gjennom flere ledd. Det frigjør mer tid til individuell oppfølging av pasientene.

– Jeg føler at vi har redusert responstiden betydelig i perioden vi har brukt systemet. Alt fungerer som det skal, og det har blitt betraktelig færre avbrytelser i arbeidet. Dette kommer både pasienter og ansatte til gode, sier Elvagjeng.

Systemer som tilrettelegger for service

Hege Bekkelund Moe er kontorfagarbeider på sengeposten. Hun har lang erfaring innenfor helsesektoren. En av primæroppgavene til Moe er å betjene pasienthenvendelser. Med innføringen av Ascom-systemet har hun opplevd en radikal endring i arbeidshverdagen.

– Før kimte og ringte telefonene i ett sett. Når jeg fikk en pasienthenvendelse måtte telefonen settes videre til gruppeansvarlig på den aktuelle avdelingen, som igjen måtte sette over til den ansvarlige sykepleieren for pasienten det gjaldt. Det var veldig kronglete kommunikasjon, og utmattende for de involverte, erindrer Moe. Med det nye systemet har hun full oversikt over hvem som har vakt på de forskjellige sengepostene og kan koble henvendelser direkte til sykepleierne.

– Det er utrolig mye mer effektivt. I en så travel avdeling som dette er vi avhengig av at alt går på skinner. Noen dager kan vi ha opptil 50 pasienter på posten, og uten et velfungerende system blir det kaos, sier Moe.

Produktene er stabile, og de fungerer som de er tiltenkt. Oppe-tiden er nær sagt 100 prosent. I tillegg har Ascom et stort team som tar imot supporthenvendelser uansett tid på døgnet - alle dager i året. Støtten vi får er uvurderlig. Det gir trygghet, og sånn må det være når det handler om noe så dyrebart som menneskeliv.
Gisle Løkken Hansen
Overingeniør, UNN Breivika Tromsø

Hansen har hatt ansvaret for innføringen av Ascom-systemet på Gynekologisk/Urologisk/Endokrin/Plastikkirurgisk sengepost.

– Brukerne er fantastisk fornøyd med systemet. De får det roligere på avdelingene, mindre støy og mer rom for å konsentrere seg om sine faktiske arbeidsoppgaver. Jobben min er jo å innføre ny teknologi på sykehuset, og samtidig tilrettelegge for de ansatte de tekniske løsningene som skal til for at de skal kunne gjøre jobben sin. Og i dette tilfellet har vi lyktes, smiler Hansen.

av Hallvar Agersborg, nordlys.no.

Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.