Ny nordisk toppsjef i Ascom

Danske Jens Sand Andersen skal fra nå av lede Ascom i Norden. Den tidligere nordiske salgsdirektøren får ansvar for hele den nordiske organisasjonen som er en av de største IKT-leverandørene til helsesektoren. To områder får særlig fokus på den nye toppsjefens agenda.

oktober 16, 2018

Jens Sand Andersen (53) er utnevnt til ny, nordisk direktør i det sveitsiske firmaet Ascom, som blant annet er en av de største leverandørene av it- og applikasjonsløsninger til helsesektoren. Han overtar stillingen etter svenske Aage Rask Andersen, som fremover får ansvar for Ascom i Asia, Australia og Afrika.

I åtte år har Jens Sand Andersen har vært ansatt i Ascom, først som salgssjef og senest som nordisk salgsdirektør. Han kommer fra mobilbransjen hvor han har hatt forskjellige lederstillinger i TeliaSonera og Ericsson. Han har også vært med på å starte opp flere virksomheter.

Bedre beslutninger, større brukerengasjement

Øverst på den nye toppsjefens agenda står to fokusområder hvor Ascom skiller seg ut fra de andre IKT-leverandørene i helsesektoren. Det ene er Ascom sine intelligente beslutningsstøttende verktøy, som særlig i forbindelse med håndteringen av uplanlagte hendelser, kan gjøre en markant forskjell for pasientsikkerhet og – tilfredshet samt for personalet på avdelingene.

Det andre området, som får et intensivert fokus, er implementering og brukerengasjement. Ascom har en lang historikk for tett samarbeid med kliniske miljøer. Dette vil Jens Andersen utvide ytterligere med sikte på å sikre at implementeringsforløp blir vellykket og gir reell verdi for de kliniske ansatte og sykehus som helhet.

- Ascom er inne på 80 prosent av samtlige sykehus i Norden hvor løsningene våre brukes til håndtering av alarmer, beskjeder, effektivisering av mobil arbeidsflyt og ressurstildeling. Vi har gjennom årene bygget opp en solid erfaring med å digitalisere klinisk kommunikasjons- og arbeidsflyt. Den dokumenterte effekten vi har bidratt med, skal konseptualiseres, slik at vi får flere ”best practice”- modeller for suksessfull implementering og brukerverdi. Det er et klart innsatsområde, sier den nye, nordiske toppsjefen i Ascom, Jens Sand Andersen.

Nærhet til brukerne er alfa & omega

Nye sykehusbygg i Norden som AUH i Danmark, Drottning Silvias Barnsjukhus i Sverige, LHL Sykehuset Gardermoen i Norge og Helsinki University Hospital i Finland er eksempler på sykehus hvor Ascom har implementert nye systemer og arbeidsflyt ved å involvere brukerne tett i forløpet.

- Nærheten til brukerne og forståelsen av klinsk arbeidflyt er enormt viktig. Våre løsninger forandrer tradisjonell arbeidsflyt og digitaliserer flere prosesser for å frigi tid og fokus til kritiske situasjoner. Dette gjelder ikke minst håndteringen av uplanlagte hendelser. Med analyse av pasientdata og data fra medisinteknisk utstyr, tilkoblet pasienten, kan vi utstyre personalet med en rekke verktøy som setter dem i stand til å handle proaktivt og forebyggende. Et eksempel er sepsis, hvor man bruker pasientdata for å kunne reagere raskere på store utslag i vitale verdier og starte tidligere med behandling for blodforgiftning, sier Jens Sand Andersen. 

Bedre håndtering av uplanlagte hendelser

Generelt er uplanlagte hendelser en stor utfordring på sykehus. Personalet avbrytes konstant av pasientanrop, assistansealarmer, telefonsamtaler, alarmer fra medisinteknisk utstyr og andre forstyrrelser. Ofte har personalet kun begrenset informasjon om årsaken til hendelser og er derfor nødt til å avbryte pågende arbeid og behandle en hendelse som om den er akutt, selv om det kanskje bare er behov for et glass vann fra en tørst pasient.

- Det er definitivt et område hvor Ascom kan gjøre en forskjell ved å gi innsikt som gjør at ansatte kan prioritere og ta mere effektive beslutninger basert på informasjonen presentert i smarttelefonen, sier Jens Sand Andersen

Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.