Pasientsignal har aldri vært viktigere

Bærum sykehus forberedte seg på en anstrengende periode med høy beredskap i møte med Covid-19

mai 24, 2020

Med oppgradering av eksisterende pasientsignal, samt nye, trådløse panel på poster forbeholdt koronasmittede pasienter, forberedte Bærum sykehus seg på en anstrengende periode med høy beredskap i møte med Covid-19. Med talebasert løsning fra Ascom antar Jean-Andrè Fremstad fra Sykehuspartner at en bruker en fjerdedel av smittevernutstyr, sammenlignet med sykehus som ikke tar i bruk toveiskommunikasjon med tale.

Fra 9. til 31. mars 2020 ble 42 pasienter med covid-19 innlagt på Bærum sykehus. Sykehuset er blant de i Norge som har tatt imot flest koronasmittede pasienter. For å møte den store pågangen, iverksatte Bærum sykehus provisoriske løsninger, forteller seniorrådgiver ved Bærum sykehus, Tore Damhaug.

- Det ble satt opp telt for utvidelse av smittesonen i akuttmottaket for pasienter, samt strukturelle endringer inne med skille mellom ren og uren sone og omdisponeringer av sengeposter og helsepersonell. I tillegg ble det etablert egne poster for Covid-19 ved å gjennomføre interne omrokkeringer. Utvidelsene har vært helt nødvendige for å kontrollere smittefaren. Vi har vært svært effektive, sier Damhaug i et telefonintervju han så vidt har fått tid til mellom utallige møter i en ny, og svært hektisk hverdag.

Oppgradering av pasientsignal med tale

På de nye sengepostene ble det installert pasientsignal med tale fra Ascom, en talebasert løsning spesielt designet for kommunikasjon med isolerte pasienter. Fordelene ved å ha talekommunikasjon i et pasientvarslingssystem, inkluderer muligheten til å raskt berolige pasienter om at hjelp er på vei, vurdere alvoret av hendelsen for å prioritere mot andre aktiviteter, og hjelpe ansatte med å planlegge artikler som trengs. I tillegg ble det gjort en oppgradering på allerede eksisterende anlegg på sykehuset.

Jean-Andrè Fremstad fra Sykehuspartner står for driftingen av pasientsignal fra Ascom på blant annet Bærum sykehus, og har vært i tett dialog med Damhaug angående oppgradering og installering av nye paneler i møte med Covid-19.

Back to blog list page