Pasientsignal har aldri vært viktigere

Bærum sykehus forberedte seg på en anstrengende periode med høy beredskap i møte med Covid-19. Med oppgradering av eksisterende pasientsignal, samt nye, trådløse panel på poster forbeholdt koronasmittede pasienter, forberedte Bærum sykehus seg på en anstrengende periode med høy beredskap i møte med Covid-19. Med talebasert løsning fra Ascom antar Jean-Andrè Fremstad fra Sykehuspartner at en bruker en fjerdedel av smittevernutstyr, sammenlignet med sykehus som ikke tar i bruk toveiskommunikasjon med tale.

september 16, 2020

Fra 9. til 31. mars 2020 ble 42 pasienter med covid-19 innlagt på Bærum sykehus. Sykehuset er blant de i Norge som har tatt imot flest koronasmittede pasienter. For å møte den store pågangen, iverksatte Bærum sykehus provisoriske løsninger, forteller seniorrådgiver ved Bærum sykehus, Tore Damhaug.

- Det ble satt opp telt for utvidelse av smittesonen i akuttmottaket for pasienter, samt strukturelle endringer inne med skille mellom ren og uren sone og omdisponeringer av sengeposter og helsepersonell. I tillegg ble det etablert egne poster for Covid-19 ved å gjennomføre interne omrokkeringer. Utvidelsene har vært helt nødvendige for å kontrollere smittefaren. Vi har vært svært effektive, sier Damhaug i et telefonintervju han så vidt har fått tid til mellom utallige møter i en ny, og svært hektisk hverdag.

Oppgradering av pasientsignal med tale

På de nye sengepostene ble det installert pasientsignal med tale fra Ascom, en talebasert løsning spesielt designet for kommunikasjon med isolerte pasienter. Fordelene ved å ha talekommunikasjon i et pasientvarslingssystem, inkluderer muligheten til å raskt berolige pasienter om at hjelp er på vei, vurdere alvoret av hendelsen for å prioritere mot andre aktiviteter, og hjelpe ansatte med å planlegge artikler som trengs. I tillegg ble det gjort en oppgradering på allerede eksisterende anlegg på sykehuset.

Jean-Andrè Fremstad fra Sykehuspartner står for driftingen av pasientsignal fra Ascom på blant annet Bærum sykehus, og har vært i tett dialog med Damhaug angående oppgradering og installering av nye paneler i møte med Covid-19.

- På Bærum sykehus hadde vi allerede etablert et wifi-system før koronapandemien brøt ut. Slik ble det ganske enkelt å jobbe effektivt med oppgraderinger og etablering av nye, trådløse panel. Her er det snakk om en løsning med toveiskommunikasjon ved bruk av pasientsignal med tale, der en høyttaler er koblet til sykesignalet på hvert rom.

Sykehuspartner og Ascom var med på arbeidet med utvidelsen av akuttmottak og nye rom forbeholdt koronasmittede. I sykehusteltene ble det installert trådløst panel for pasientsignal med tale, samt tale på alle nye, utvidede avdelinger og rom som skulle ta imot pasienter med påvist smitte. Det hele ble gjennomført på svært kort tid.

Økt sikkerhet og effektivisering

Noe av det viktigste man gjør på et sykehus i møte med et smittsomt virus, slik som Covid-19, er å forhindre spredning av viruset fra pasient til pasient, og fra personale til personale. Pasientsignal med tale dekker sikkerheten der hurtig og effektiv kommunikasjon er spesielt viktig.

- Sykesignal er spesielt viktig der du har isolering. Pleieren kan kommunisere med personale på utsiden om de trenger assistanse eller utstyr, slik at de slipper å bryte isoleringen. Dette hindrer spredning og unødig bruk og skift av smittevernutstyr, forklarer Damhaug.

Ikke minst sikrer teknologien at personell kan følge opp pasientene i større grad. Hvert rom har hvert sitt internnummer, og det trådløse systemet åpner for kontakt med pasienter fra hvor som helst på sykehuset. Pleieren kan få tak i pasienten ved å ringe opp for å sjekke status, på samme tid som pasienten alltid kan få kontakt med pleieren og gi en konkret beskjed på hva det gjelder. Dette gir økt sikkerhet for både pleier og pasient, i tillegg til å effektivisere arbeidet. Fremstad fra Sykehuspartner understreker særlig verdien et pasientsignal med tale har å si for sparing av utstyr, tid og ressurser.

- Jeg vil anta at Bærum sykehus bruker en fjerdedel av smittevernustyr, sammenlignet med sykehus som ikke har toveis talekommunikasjon. I møte med Covid-19 var det derfor ingen tvil om at denne løsningen skulle installeres på alle avdelinger og nye rom forbeholdt smittede pasienter, sier Fremstad.

Tilbake

Ønsker du mer informasjon?

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til å lagre personopplysningene dine.