Midmark RTLS, tidligere kjent som Versus real-time locating system (RTLS), bruker automatiserte og nøyaktige data til å forbedre opplevelsen mellom pasient og pleier.

Sammen har Midmark RTLS og Ascom mottatt interoperabilitetssertifisering for automatisering av tilstedeværelsesfunksjonen for sykepleiere i Telligence pasientvarslingsystemet med Midmark RTLS Bridge for Ascom Unite og Ascom Connect for RTLS.

Støttede markeder

Midmark Corporation betjener det globale helsemarkedet. Midmark RTLS og Ascom løsninger er tilgjengelige i Nord-Amerika.

Om Midmark
Midmark Corporation er det eneste kliniske miljødesignselskapet som gir en bedre pleieopplevelse på markedet for medisin, tannhelse og dyrehelse. Med mer enn 1800 teammedlemmer over hele verden fokuserer Midmark på å harmonisere kliniske rom, teknologi og arbeidsflyt for pleiere og pasienter på pleiestedet. Midmark ble grunnlagt i 1915 og har hovedkontor i Dayton, Ohio, produksjons- og administrasjonskontorer i Versailles, Ohio og seks andre steder i USA, samt datterselskaper i India, Italia og Storbritannia.

 

Tilbake til partnere