Posisjonssendere

Enhetene tar hånd om mennesker med demens og alle de utfordringene det medfører. En av de viktigste er hvordan man skaper er så trygt og sikkert miljø som mulig, samtidig som man opprettholder hver enkelt beboers integritet, uavhengighet og livskvalitet.

Smart teknologi som bærbare sendere/mottakere og posisjonssendere kan hjelpe deg langt på vei mot dette viktige målet. Ascoms Wanderer Control holder et diskret øye med brukerne med minimal innsats fra de ansatte. Systemet overvåker og gir de ansatte oppdateringer i sanntid.

ascom-image-

Smart, diskret vandrekontrolløsning for å gi brukerne en trygg og verdig omsorg.

ascom-image-

Faktaoversikt

 • Batteridrevet, ingen kabler eller separat strømforsyning trengs for drift
 • Rekkevidde fra 0,5 til 3 meter
 • Ikke behov for eksterne antenner
 • Smal utforming
 • Inn- og utdeteksjon
 • Kan kobles sammen for å dekke et større område
 • Valgfri overvåking (via radioinfrastruktur)
 • Manipuleringsalarm
 • Støtte for ekstern strømforsyning, hvis ønskelig

Fordeler

 • Støtter overvåking av beboere som har vandretendens, og reduserer risikoen for skade eller at noen blir borte.
 • Gir informasjon om beboernes oppholdssted og varsler ansatte i tilfelle uautorisert inn- eller utpassering.
 • Skaper et tryggere miljø i forhold til steder uten en vandrekontrolløsning.
 • Lar beboerne få mer frihet og gir dem fordelene med mosjon og utvidet bevegelsesradius, men under trygt diskret tilsyn.
 • Reduserer kostnadene og belastningen på personalet som kontinuerlig må ha tilsyn med beboere med vandringsrisiko og håndtere forsvinninger.
 • Smalt design gir et bredt spekter av bruksområder og monteringsalternativer.
 • Gir trygghet og ro i sinnet for pårørende om at deres nærmeste mottar best mulig pleie og omsorg.

Dokumenter

Ascom LF-posisjonsdender
PDF

Ascom LF-posisjonsdender

Ascom lf-posisjonssender - trådløs og batteridrevet

Relaterte produkter

Tilgjengelighet, konfigurasjon og tekniske spesifikasjoner for Ascoms produkter, tjenester og løsninger kan variere fra land til land. Vennligst kontakt din lokale representant for mer informasjon.