Hent inn en ekspert, behold ekspertkunnskapen
Hent inn en ekspert, behold ekspertkunnskapen

Rådgivning innen teknologi og løsninger

Er det eksisterende pasientvarslingssystemet deres godt nok? Eller hemmes virksomheten av gamle systemer som ikke fungerer optimalt? Sliter de ansatte med tungsvint, tidssløsende utstyr? Ekspertene i Ascom Professional Services kan gi deg rådgivning vedrørende disse spørsmålene og alle andre spørsmål om trådløs kommunikasjon som du eventuelt måtte ha.

Eksperthjelp fra jordnære personer

Ascoms konsulenter kan gi deg rådgivning vedrørende deres trådløse kommunikasjons-system. Våre eksperter kan for eksempel utføre en helsekontroll på det eksisterende systemet. De vil finne eventuelle forbedringsområder og utarbeide realistiske anbefalinger i en detaljert rapport. Arbeider du på et sykehus eller i en pleie- omsorgsenhet? Da kan våre spesialister med pleiefaglig bakgrunn gjennomgå arbeidsprosessene med deg og identifisere hvor og hvordan kommunikasjonen kan styrke omsorgskapasitenetn, omsorgskvaliteten og beboer-/pasienttilfredsheten. For å sikre konsistens og kvalitet, bruker vi våre egne prosjektledere for Ascoms konsulenttjenester. Alle prosjektlederne i Ascom er sertifiserte i, og har lang erfaring med PRINCE2-metodikken (Projects in Controlled Environments, version 2).

Faktaoversikt

  • Ascoms konsulenttjenester er tilgjengelig for et bredt spekter av bransjer og sektorer: Sykehus, eldreomsorg, psykiatri, skoler, industri, kjøpesenter, kriminalomsorg, sikkerhetsselskaper, osv.
  • Tjenestene spenner fra innledende undersøkelser hos kunden til komplett løsningsdesign, installasjon, igangkjøring og support.
  • Alle Ascoms prosjektledere er PRINCE2 sertifiserte.
  • Ascoms spesialister med pleiefaglig bakgrunn er tilgjengelige for å gjennomføre kliniske konsultasjoner. Disse spesialistene kan hjelpe deg med å finne forbedringsområder innen arbeidsflyt, og utforske måter å øke tilfredsheten for både pasienter og pleiepersonalet.
ascom-image-