Reparasjoner
Reparasjoner

Reparasjon av mobile enheter

Feil på mobile enheter
Ascom-telefoner, personsøkere og alarmsendere repareres hos Ascom sitt internasjonale reparasjonssenter. Enhetene du skal reparere sendes til vårt kontor i Oslo for registrering og videresending. Se link nedenfor.

OBS! Ascom kan ikke håndtere litiumbatterier ved reparasjon på grunn av internasjonale transportregler. Vi ber derfor om at batterier tas ut før innsendelse til reparasjon. Har du mistanke om at det er batteriet som kan være defekt, kasser dette og bestill et nytt.

Registerer enhet her

Bruk denne adressen når du skal sende enheter til reparasjon:

Ascom (Norway) AS
Postboks 73 Grorud
0905 Oslo
Merkes: Service

Har du spørsmål? Kontakt ordrekontoret:
Tlf. 23 24 77 00 - trykk 1 , eller ordre.no@ascom.com

Service på telefoner tidligere produsert av Ascom
Avena og Eurit er utgåtte telefonmodeller som det ikke lenger drives service på. Kontakt en telefonforhandler for andre typer telefoner som kan erstatte disse.

 

ascom-image-

Ascom sine tjenester