SLP - Solution Lifecycle Plan
SLP - Solution Lifecycle Plan

Trygghet i en stadig omvekslende verden

Service og vedlikehold av kommunikasjonsløsninger er viktig for en hver virksomhet. Hos oss velger du en forhåndsdefinert serviceavtale; Bronse, Sølv eller Gull, som passer best til din virksomhets tekniske, operasjonelle og budsjettmessige forhold. Oppgrader eller bytt avtale etter hvert som din organisasjon utvikles. SLP dekker hele spekteret av våre løsninger: Maskinvare, programvare, pasientvarsling, infrastruktur, mobile håndsett og smarttelefoner, og tredjepartutstyr. Våre tjenester er like stabile og forutsigbare som løsningene de skal supportere.

  • Alle løsningene omfattes av Ascoms standard 12-måneders garanti med mindre annet er spesifisert
  • Bygger videre på standardgarantien i tre stigende avtaler: Bronse, Sølv og Gull
  • Valgfritt forebyggende vedlikehold er tilgjengelig i alle avtalene

Bronse, Sølv og Gull

Serviceavtalene tilgjengelig hos oss er Bronse, Sølv og Gull. SLP fjerner usikkerheten vedrørende support etter installasjon. Se bildet under for mer informasjon om hvilke fordeler serviceavtalene inneholder.

                                                    

Ønsker du å oppgradere din serviceavtale?

                                                    

*Tjenesten leveres og faktureres etter medgått tid.

Ascom Service