Trygghet i en stadig omvekslende verden.
Trygghet i en stadig omvekslende verden.

Livsløpsplan

Slipp å gjette når det gjelder service og vedlikehold av dine kommunikasjonsløsninger. Velg det forhåndsdefinerte servicenivået som passer best til din virksomhets tekniske, operasjonelle og budsjettmessige forhold. Bytt nivå etter hvert som din organisasjon utvikles. Dekker hele spekteret av Ascoms løsninger: Maskinvare, programvare, pasientvarsling, infrastruktur, personalhåndsett og tredjepartutstyr. Ascoms tjenester er like stabile og forutsigbare som løsningene som de skal supportere.

Få mest mulig avkastning

Tilgjengelig i nivåene bronse, sølv og gull. Ascom Livsløpsplan (SLP) fjerner usikkerheten vedrørende support etter installasjon. Bronse – det mest grunnleggende nivået som omfatter: Tilgang til vår helpdesk, fjerntilgang for Ascoms eksperter til ditt utstyr og systemer, programvareoppdateringer og oppgraderinger, dokumentert og godkjent for interoperabilitet med flere leverandører samt definerte tjenestenivåer. Sølv utvider bronsenivået ved å tilby ekstern teknisk support via telefon og/eller e-post. Nivået utvider også Ascoms standardgaranti, erstatter defekt utstyr gratis og oppdaterer innebygd programvare til de nyeste versjonene. Gull legger til: Gratis reparasjon/utskifting av utstyr skadet utilsiktet, prioritert reparasjonstid på maksimalt to dager, prioritert levering av deler og support på stedet. Valgfritt forebyggende vedlikehold er tilgjengelig på alle nivåene.  

Faktaoversikt

  • Alle løsningene omfattes av Ascoms standard 12-måneders garanti med mindre annet er spesifisert.
  • Ascoms Livsløpsplan bygger videre på standardgarantien i tre stigende nivåer: Bronse, sølv og gull
  • Valgfritt forebyggende vedlikehold er tilgjengelig på alle nivåene.
ascom-image-

Ascom Services