Eldreomsorg
Eldreomsorg

Fleksibel velferdsteknologi

for sykehjem og omsorgsboliger

Et av våre hovedmål er å øke omsorgskapasiteten hos våre kunder gjennom å tilby løsninger som sikrer at pleiepersonalet får rett informasjon, til rett tid på rett sted og dermed kan bruke mer kvalitetstid sammen med beboere som virkelig trenger det.

Vi designer våre løsninger for å bidra til Trygghet, Frihet og Inkludering. Dette gjør vi med en trinnvis modell for innføring av velferdsteknologi hos våre kunder. Grunnlaget for løsningen er pasientvarslingssytemet teleCARE IP Wireless og smarte sensorer og lokasjonsteknologi.Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukeren, pårørende og omsorgspersonell. Det er et helsepolitisk mål at velferdsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenestene i de fleste norske kommuner innen 2020.

 

ascom-image-

Trygg, Fri og Inkludert

trinnvis implementering etter behov

Vi tror på en gradvis implementering hvor hver enkel kommune starter med å møte sine aktuelle behov, og videre ha mulighet for å utvikle implementering ettersom beboernes behov endres. Noen kommuner startet på trinn 1, Trygg, mens andre kommuner starter på trinn 3, Trygg, Fri og Inkludert. Valg av trinn tilpasses kommunens aktuelle behov per dags dato. Les mer om trinnene våre Trygg, Fri og Inkludert under bildet. 

ascom-image-

Trygg

Beboerne være trygge på at de får varslet om at de trenger hjelp og at pleierne vet hvilken sone de er i. Beboerne får en smykkesender eller et arnmbånd de kan trykke på for å sende anrop til pleier. Pleier får varsel på sin mobile enhet, vanlige smarttelefoner eller enklere telefoner som kommuniserer via WiFi eller DECT.

Trygg og Fri

Løsningen tilbyr i større grad å støtte beboerne med mer tilpasset funksjonalitet etter den enkeltes behov. Støtte for digitalt tilsyn ved at det monteres paneler for varsling, etableres mulighet for to-veis tale og kobles til en rekke sensorer og etablere brukerprofiler. Det er mulig med en mer nøyaktig lokalisering av beboere og man  på individuell basis styre tilgang til rom og områder. Dette er særlig til stor hjelp for mennesker med demens. Alle skal kunne bevege seg fritt, så lenge de ikke er til fare for seg selv eller andre.

Trygg, Fri og Inkludert

I denne løsningen økes kommunikasjonen mellom beboer, ansatt og pårørende. Beboerne blir inkludert i det som skjer i og utenfor omsorgsboligen eller hjemmet der de bor. Dette skaper økt livskvalitet og bidrar til å øke omsorgskapasiteten gjennom å gjøre det enklere for pårørende å bidra i sine foreldres liv. løsningen knyttes også til vår velferdsteknologiske plattform, Ascom Ward Agent (AWA), for å sikre god visualisering av status for hver beboer. Plattformen gir mulighet til en sentralisert løsning for kommuner med mange sykehjem og omsorgsboliger. Her er det også en mulighet for mer avansert sensorteknologi som kan tilpasses til hver individuell beboer.

                                           


ascom-image-

46,8 millioner mennesker verden over var demente i 2015. Dette tallet er anslått til å nå 131 500 000 i 2050.1

ascom-image-

Antall personer over 60 år anslås til å bli fordoblet innen 2050.2


Referanser:
1.  Prince, M., Wimo, A., Guerchet, M., Ali, G., Wu, Y., Prina, M. (2015) World Alzheimer Report 2015: The Global Impact Of Dementia [online] London: Alzheimer’s Disease International. Tilgjengelig på  http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf
2.  World Health Organization (2016) Ageing and health [online] Tilgjengelig på http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/


Bærum case
PDF

Bærum kommune kundehistorie

Velferdsteknologisk løsning gir millionbesparelse.
Improving care for dementia residents
PDF

En hjelpende hånd: Praktiske måter å forbedre sikkerheten, verdigheten og livskvaliteten til demente beboere i sykehjem og omsorgssentre.

Omsorgsenheter som tar hånd om mennesker med demens har en del utfordringene.

Løsninger

 • Digitalt tilsyn

  Digitalt tilsyn

  Ascom har i en årrekke basert sine løsninger på en tanke om å skape trygghet og omsorgskvalitet gjennom bruk av sensorer for digitalt tilsyn. Pleierne får status på beboere uten å måtte være fysisk tilstede, men mottar såkalte passive varsler fra f.eks. bevelgelsessensorer.
 • Vandrealarm

  Vandrealarm

  Omsorgsenheter som har ansvar for demente beboere står overfor store utfordringer. En av de viktigste utfordringene er hvordan man skaper et så trygt og sikkert miljø som mulig, samtidig som man opprettholder hver enkelt beboers integritet og livskvalitet. Vandrealarmløsningen fra Ascom kan gi et stort bidrag til å oppnå dette.
 • Pasientvarsling

  Pasientvarsling

  Pasientvarsling/sykesignal med talemulighet. Med en trådløs telefon kan pleiepersonalet snakke direkte med beboeren og umiddelbart vurdere hans eller hennes behov – uten å gå til rommet først. Dette sparer bevegelse og tid, og minsker pleiepersonalets arbeidsmengde, og gir raskere rett assistanse til beboeren.
 • Direktekommunikasjon

  Direktekommunikasjon

  Den største fordelen for beboerne med en trådløs Ascom løsning, er sannsynligvis trygghetsfølelsen. Beboerne vet at når de trenger hjelp, er det de rette personene som mottar og svarer på anropet – alltid, uansett tid på døgnet.