Beskytt de mest verdifulle ressursene
Beskytt de mest verdifulle ressursene

Ascom personsikkerhetsløsninger for industrien

Hvor er medarbeider X? Er utstyret Y fremdeles ute av drift? Hva er status for produksjonslinje 2?

Mobiltelefoner, påligelig IP DECT- og VoWiFi-dekning, sanntids lokasjonstjenester, områdealarmer, datainnsamling. Alt dette og mye mer er tilgjengelig som en del av Ascoms produksjonsøkende løsninger for arbeidsflyt og sikkerhet.

En medarbeider mister bevisstheten før vedkommende har mulighet til å aktivere en alarm. En mistenkt gasslekkasje krever en koordinert innsats på et stort produksjonsanlegg. Innsatspersonell må finne hvor alarmen kom fra. Dette er bare noen få eksempler på scenarier fra den virkelige verden som Ascoms automatiske løsninger bidrar til å løse hver dag. Mobile personalarmløsninger gir trygghet i hverdagen også for alenearbeidende.

 

 

ascom-image-

Oversikt

Produkter

Dokumenter

Oversikt

Produkter

Dokumenter

 • Målrettede varsler for raskere håndtering

  Med et knappetrykk kan ansatte sende informative varsler til forhåndsvalgte medarbeidere. Disse dataene kan inkludere brukerens lokasjon, ofte helt ned på romnivå. Alarmene omfatter tale, tekst, lyd og visuelle varsler, og kan både være diskrete og stille varsler til kritiske alarmer. Alarmene sendes automatisk til forhåndsdefinerte personer, og kan eskaleres hvis den første i kjeden ikke håndterer dem. Fallalarm- eller ingen-bevegelse alarm funksjoner kan aktivere en alarm, hvis håndsettet registrerer en plutselig bevegelse eller ikke har vært brukt i en angitt tidsperiode. Ascoms personalarmløsningene er åpne og skalerbare. De kan inkluderes i nesten alle eksisterende telefoni/kommunikasjon-infrastrukturer, og kan enkelt tilpasses etter organisasjonens skiftende behov.

      

  ascom-image-


  Ascom personalarmsystemer integrerer infrastruktur, mobiltelefoner og programvare. Våre løsninger er åpne og skalerbare. De fungere sammen med praktisk talt alle eksisterende systemer, og kan endres over tid for å møte nye behov. 

  Faktaoversikt

  • Fallalarm- eller ingen-bevegelse-alarm funksjoner slår automatisk alarm, selv om personen ikke er i stand til å aktivere den selv.
  • Alarmlokasjon: En Ascom løsning kan inneholde en funksjon som viser hvor alarmen ble sendt fra, helt ned på romnivå.
  • Ulike varslingsnivåer er tilgjengelig, fra stille og diskrete varsler til virkelig skarpe nødalarmer.
  • Personalarm kan kringkastes i bestemte, forhåndsdefinerte faser. Ubesvarte alarmer rutes automatisk i en kjede av mottakere.
  Read about how Maersk keep their staff safe on the open sea
  PDF

  Read about how Maersk keep their staff safe on the open sea

  Increased safety at Maersk Tankers

  All our other tankers have personal security in the form of a “deadman” button, which the engineer activates at the entrance to the engine room. The button has a timer which has to be restarted manually every 20 minutes. If the chief engineer doesn’t restart the timer, the alarm is automatically activated and help will immediately be on its way. Instead of installing cables to the “dead-man” buttons for the ships without personal security, we chose a wireless system from Ascom. With the Ascom solution we avoid the risk that an injured employee is left all night, waiting for help. At the same time it gives much more flexibility than the “dead-man” button.

  Per Ole Larsen

  Technical Operation at Maersk Tankers

 • Løsningsarkitektur

  ascom-image-

  Beskrivelse av arkitekturen

  Ascom personalarmsystemer integrerer infrastruktur, mobiltelefoner og programvare.

  Våre løsninger er åpne og skalerbare. De fungere sammen med så å si alle eksisterende systemer, og kan endres over tid for å møte nye behov.

   

  Produkter

  Produktene nedenfor er bare en del av Ascoms totale tilbud. For å se den komplette produktporteføljen, klikk på "Produkter" i hovedmenyen. Ta kontakt med ditt nærmeste Ascom kontor eller Ascom representant for å høre mer om spesifikke Ascom løsninger, produkter og tjenester. 

  • Ingen resultater funnet. Vennligst skriv om søket.

  warning-icon
  There is no item to show, or the component is misconfigured!
 • Read about how Maersk keep their staff safe on the open sea
  PDF

  Les om hvordan Maersk beskytter medarbeiderne på sine skip.