Ascom – det nye hjemmet til Digistat

Digistat er en programvare som vanligvis brukt på intensivavdelinger, rusenheter, post-anestesi-avdelinger og i andre pleiemiljøer som krever omfattende, klinisk datainnsamling og pasientovervåking. UMS er selskapet bak Digistat og andre programvarepakker som er spesielt utviklet for livskritiske pleie- og omsorgsprosesser. Ascom kjøpte opp UMS i 2015.

UMS (United Medical Software) ble etablert i Italia i 2000 og vokste raskt til å bli en av Europas ledende utviklere av spesialiserte programvareløsninger for intensivavdelinger og andre kritiske pleiemiljøer. Selskapet ble grunnlagt og er fortsatt ledet av Gabriele Unterberger, og har hovedkontor i Firenze, Italia. 

 

ascom-image-