Ascom bidrar til raskere responstid I helsesektoren med integrasjon til EPJ-systemer

mai 18, 2016
Ascom, en ledende leverandør av IKT-tjenester til helsesektoren, utvider integrasjonsmulighetene i mellomvaren Ascom Unite Messaging Suite® mot ledende EPJ-systemer til automatisk meldingsdistribusjon ved pasientinnskrivninger, utskrivninger og flytting. En av de mest brukte funksjonene i et EPJ-system er ADT (Admission, Discharge, Transfer). Slike pasientbevegelser brukes i forbindelse med pasientlogistikk.

På mange sykehus har ADT-prosessene stort sett vært uendret i løpet av det siste tiåret. Med smart integrering gjennom Ascom Unite, kan man i dag får en vesentlig mer strømlinjeformet prosess. Bevegelsesrelaterte beskjeder kan nå leveres direkte til pleiepersonalets mobiltelefoner. Dermed styrkes hele arbeidsflyten rundt den enkelte pasient. Enten det handler om å flytte en pasient til en ny avdeling eller skrive inn en pasient for diagnostisk evaluering (f.eks. røntgen), vil automatiske beskjeder sendt direkte til pleiepersonalet, styrke kommunikasjonen og gi raskere responstider.

- Vi kan nå distribuere ADT-beskjeder fra EPJ-systemer direkte til personalets mobiltelefoner. Målet er å gi pleiepersonalet enkel adgang til nødvendig informasjon for å kunne arbeide raskt og effektivt i enhver situasjon. Integrasjonen mellom Ascom Unite og EPJ-systemer er et kraftig verktøy som strømlinjeformer kommunikasjonen, forbedrer arbeidsflyten i pasientpleien og gir grunnlag for et godt pleiemiljø, sier Claes Ödman, General Manager, Ascom Wireless Solutions.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Magnus Lönnroth, VP, Global Product Line Unite Solutions, Ascom
Telefon: +46 3155 93 86
E-post:

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!