Ascom kjøper det italienske medisinsktekniske programvarefirmaet UMS

desember 17, 2015
Ascom har kjøpt det italienske programvareselskapet UMS (United Medical Software), som utvikler integrasjonsløsninger til medisinsk utstyr og programvare til elektroniske pasientjournaler. Med oppkjøpet av UMS styrker Ascom sin posisjon som den ledende leverandøren av løsninger til håndtering av arbeidsflyt i helsesektoren og styrker også sin posisjon i det italienske markedet.

UMS s.r.l (United Medical Software) er et privateid medisinsk programvareselskap basert i Firenze. 
Selskapets moduloppbygde programvareløsninger støtter pasienthåndteringen og fyller mange hull i teknologien bak elektroniske pasientjournaler. UMS tilbyr mer enn 200 integrasjoner til medisinsk utstyr og 1000 ulike integrasjoner og formularer til pasientjournaler. Løsningene er CE-merket og klare til europeisk bruk. De kan brukes i store universitetssykehus, private klinikker, offentlige helseinstitusjoner og produsenter av medisinsk utstyr.

UMS har en veletablert installert base, spesielt på det italienske markedet og forventes å nå en omsetning på ca. fire millioner Euro i 2015 med EBITDA-marginer som er sammenlignbare med Ascoms divisjon Wireless Solutions.

Med oppkjøpet utvider Ascom både sin portefølje og styrker sin kompetanse innen administrasjon av arbeidsflyt. UMS løsninger styrker mulighetene for å integrere medisinsk utstyr og kritiske data i Ascoms eksisterende arbeidsflyt-løsninger,  herunder den banebrytende smarttelefonen Ascom Myco som er utviklet spesielt for helsesektoren. I tillegg vil Ascom få tilgang til nye løsninger som støtter arbeidsgangen i intensivavdelinger og operasjonsstuene. Oppkjøpet styrker dessuten Ascoms markedsposisjon i Italia og Sør-Europa.

Ascom overtar samtlige aksjer i UMS. Transaksjonen ventes å finne sted i midten av januar 2016. De 27 ansatte fortsetter i firmaet som fortsatt vil ha sin lokasjon i Firenze. Kjøpesummen utgjør et ensifret millionbeløp i CHF. I tillegg har Ascom akseptert en vederlag på et lavt ensifret millionbeløp i CHF, avhengig av at de avtalte omsetningsmål oppnås.

Gabriele Unterberger, som grunnla og ledet UMS med stor suksess, vil fortsette å lede selskapet som administrerende direktør. Selskapet blir omdøpt til Ascom UMS s.r.l.

«Ascom er meget fornøyd med å kjøpe et selskap med en så sterk strategisk match. Dette er et viktig teknologikjøp for Ascom. Med UMS programvareløsninger kan vi tilby våre kunder enda flere muligheter til å forbedre sine arbeidsprosesser. I tillegg vil vi få direkte tilgang til det italienske markedet. Oppkjøpet styrker Ascoms integrasjonsmuligheter betydelig og støtter vår posisjon som den ledende leverandør av løsninger for administrasjon av arbeidsflyt», sier Claes Ödman, administrerende direktør i Ascom Wireless Solutions.

OM ASCOM
Ascom er en internasjonal løsningsleverandør med omfattende know-how innenfor løsninger for administrasjon av arbeidsflyt og kommunikasjon i helsevesenet. Virksomheten har to divisjoner: Wireless Solutions (markedsledende innenfor trådløse, kundetilpassede kommunikasjonsløsninger og optimalisering av arbeidsprosesser), og NetworkTesting (en global markedsleder innenfor test, monitorering, analyse og optimalisering av mobile nettverk). Ascom-gruppens hovedkvarter ligger i Sveits og har datterselskaper i 19 land og ca. 1700 medarbeidere på verdensbasis. Ascoms registrerte aksjer (ASCN) er børsnotert på SIX Swiss Exchange i Zürich.

For mer informasjon kontakt:
Anders Frisk, Director Ascom Nordic Solutions, tlf: +46 31 55 93 24
e-post

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!