Ascom tilbyr nå innendørs sporing for helsesektoren

januar 6, 2016
Et strategisk samarbeide mellom Ascom og STANLEY Healthcare Solutions betyr at norske sykehus og sykehjem får tilgang til avanserte sanntids-posisjoneringsløsninger. Hurtig lokalisering av pasienter og medisinsk utstyr øker sikkerheten og effektiviserer arbeidsprosessene i helsesektoren.

STANLEY Healthcare Solutions er en av verdens ledende leverandører av Realtime Location Systems (RTLS). Dette firmaet leverer ikke bare fysiske posisjonerings-tagger og matematisk beregningsprogramvare, men også en Business Intelligence-plattform til oppsett av regler og ”what-if”-scenarier. Disse løsningene er nå fullt integrerbare med Ascom Unite Messaging Suite som styrer pasientanrop, alarmer og kommunikasjon på sykehus og sykehjem. Det betyr at pleiepersonalet, – i tillegg til anrop og alarmer, også kan motta tilhørende lokaliseringsopplysninger direkte i deres telefoner.

RTLS-teknologien har mange bruksmuligheter i helsesektoren. En helt opplagt oppgave er å utstyre pasienter og sykehjemsbeboere med trådløse alarmsendere, slik at de fritt kan bevege seg rundt og likevel være sikre på å få hurtig hjelp hvis de aktiverer et anrop eller en alarm. Medisinsk utstyr kan med fordel merkes med posisjonerings-tagger. Det kan for eksempel ha avgjørende betydning at hjertestansteamet ikke skal bruke kostbare minutter på at finne en defribillator. Sammen med alarmen får teamet opplysninger om hvor den nærmeste enheten befinner seg.

-Hele ideen er å berike den informasjonen personalet allerede mottar i telefonene med lokaliseringsopplysninger. Utover å øke sikkerheten betraktelig, er det er en enorm hjelp i en travel hverdag å slippe å bruke tid på å lete. Driftsøkonomisk har det også en stor fordel. Mange steder investerer man i ekstra utstyr for at unngå situasjoner hvor personalet ikke kan finne nødvendig utstyr som for eksempel en dråpeteller fordi den ikke er lagt på plass. Posisjonerings-tagger på det medisinske utstyret løser denne problematikken, sier Rune Roed Schøler, produktsjef i Ascom.

Den integrerte løsningen fra Ascom kan også brukes mere proaktivt. Det kan bl.a. settes opp regler, slik at personalet automatisk får beskjed, hvis antallet av for eksempel fusjonspumper på avdelingen faller til under en fastsatt grense. Personalet kan også søke etter personer eller utstyr direkte fra deres telefoner. Det kan for eksempel være etter en pasient som skal til undersøkelser, eller en kollega som skal delta i en samtale med pårørende.

-Det er Business Intelligence-funksjonaliteten som gir disse ekstra mulighetene og som er årsaken til at vi har valgt STANLEYs løsning. Dette støtter arbeidsprosesser som gjør det mulig å arbeide mer effektivt hvor pasienten eller beboeren er i sentrum, sier Rune Roed Schøler.

STANLEYs RTLS-teknologi er allerede i drift på 8 danske sykehjem. Med denne globale avtalen er det garantert interoperabilitet mellom de to plattformene.

Om STANLEY Healthcare
STANLEY Healthcare leverer løsninger til mer enn 5000 akuttsykehus og 12 000 pleieinstusjoner for bedre sikkerhet, trygghet og driftseffektivitet.  STANLEY Healthcare Solution hjelper kundene med å oppnå et bedre og mer effektivt omsorgstilbud på fem viktige områder: Pasientsikkerhet, beskyttelse, miljøovervåking, drift og arbeidsprosesser samt administrasjon av verdier og forsyningskjeden. I tillegg til de tekniske løsningene, tilbys rådgivning, opplæring, implementering og integrasjonstjenester. STANLEY Healthcare er stolte over å være en del av Stanley Black & Decker, Inc. For mer informasjon, besøk stanleyhealthcare.com. Følg STANLEY Healthcare på Facebook, Twitter og YouTube.

For mer informasjon kontakt:
Portfolio manager Rune Roed Schøler, tlf. +45 43 29 72 60 
e-post

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!