Ascom undertegner stor serviceavtale med sykehuspartner

mars 19, 2014
Ascom har undertegnet en serviceavtale verdt 14,1 millioner kr. Dette er en av de største serviceavtaler Ascom har inngått i Norden. Avtalen er inngått med Sykehuspartner for Helse Sør-Øst, en de største tjenesteleverandørene til helsesektoren i Norden.

Sykehuspartner er en av Norges største selskaper innen drift og offentlige anskaffelser, og har kontrakt med halvparten av landets sykehus til en verdi av over 7 milliarder kroner årlig.

Innen IKT-området leverer Sykehuspartner tjenester til nærmere 80 000 brukere og drifter blant annet hele kommunikasjonsplattformen for 57 sykehus i Sørøst-Norge. Det er med disse sykehusene som Ascom nå har inngått en komplett serviceavtale. Når det regionale storsykehuset i Østfold settes i drift i 2015, faller også dette inn under avtalen.

Ascom er en ledende leverandør til den norske sykehussektoren. Alle de 57 sykehusene bruker Ascoms kommunikasjonsplattform for håndtering av kritisk kommunikasjon som blant annet akuttalarmer, personalarmer, pasientsignal og telefoni. Frem til nå har 37 av sykehusene hatt egne serviceavtaler med Ascom. Avtalen med Sykehuspartner gjør at alle sykehusene nå får en felles avtale som sikrer hjelp og støtte døgnet rundt via en velorganisert organisasjon.

«Sykehuspartner tar hånd om all førstelinjesupport via sin helpdesk med en direkte kobling til spesialister i de sakene hvor teknikerne ikke kan løse problemet selv. Spesialistene våre er tilgjengelige hele døgnet via telefon og Internett. De kan også komme på stedet når det er nødvendig. Med denne kontrakten er sykehusene garantert en rask, profesjonell hjelp døgnet rundt», sier Aage Rask Andersen, administrerende direktør i Ascom Nordic.

I tillegg til hjelp og støtte, inkluderer også avtalen programvareoppgradering og opplæring av Sykehuspartners systemteknikere.

«Ascom er stolt over å ha blitt valgt som serviceleverandør til Sykehuspartner i Norge.» Som en ledende, global leverandør av virksomhetsskritiske kommunikasjonsløsninger til helsesektoren, er den lokale kundestøtten og profesjonelle servicen helt avgjørende for at sykehusene skal kunne ha et godt kommunikasjonssystem som ivaretar sikkerheten til både pasientene og de ansatte», sier Dennis Andersson, Vice President Global Sales, Ascom.

Sentralisert anskaffelse og drift
Denne omfattende serviceavtalen har vært på forhandlingsbordet i lang tid, og den er strategisk viktig for Ascom. Det er trolig at sykehusdrift i de andre nordiske landene også blir slått sammen på tilsvarende måte som Sykehuspartner.

«Både i Danmark og Sverige er de i ferd med å sentralisere anskaffelse og drift for å kunne styrke kompetansen og få bedre avtaler.» Det er en stor og viktig fordel for Ascom at vi nå har erfaring med å tegne slike omfattende avtaler som den med Sykehuspartner, og har strukturen på plass til å levere», sier Aage Rask Andersen.

Avtalen er også av stor verdi for Sykehuspartner. Istedenfor å ha mange forskjellige avtaler for hvert enkelt sykehus, har selskapet nå et felles grunnlag som gjør det mye enklere å administrere og er mer kostnadseffektivt.

«Da vi overtok driften av sykehusene, arvet vi en rekke forskjellige kontakter for anskaffelser og vedlikehold. I tillegg til at det fantes noen kontrakter som skulle fornyes, fantes det også et stort behov for å standardisere servicenivåene. Etter en omfattende prosess valgte vi Ascom, siden de tilbyr oss en helt komplett løsning. Vi har fått på plass en avtale med to servicenivåer som omfatter 57 plasseringer. Vi er meget fornøyd med avtalen», sier Tommy Slaatsveen, Telecom Section Manager, Sykehuspartner.

Foto: Aage Rask Andersen, adm.dir., Ascom Nordic (tv) og Ole Johan Kvan, adm.dir., Sykehuspartner.

For mer informasjon:
Jørgen Karlsen, salgssjef, Ascom (Norway) AS
Tlf. 23 24 77 34
E-post: jorgen.karlsen@ascom.no

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!