Bærum skal løfte beboernes sikkerhet

april 7, 2015
Bærum kommune har valgt Ascom som leverandør av nye sykesignalanlegg. Før sommeren blir flere sykehjem oppgradert.

Flere bo- og behandlingssentre og boliger med service i Bærum kommune skal fornye sykesignalanleggene. I løpet av året starter utskiftingen av kommunens gamle signalanlegg til et fremtidsrettet, sikkert og effektivt system. Rammeavtalen er på mellom 4 og 10 millioner kroner i året, avhengig av politiske beslutninger og utbygging i kommunen.

- Vi har valgt en leverandør med god funksjonalitet som oppfyller dagens behov, samtidig som løsningene strekker seg inn i framtiden, sier Torge Glenn Øverli, prosjektleder i Bærum kommune.

I løpet av året er målet å få på plass sykesignalanlegg for seks lokasjoner.

- Vi har en utfordring med økning i oppgaver, derfor må vi effektivisere slik at personalet får mulighet til å ha fokus på brukerne, sier Øverli.

Bærum kommune har som målsetting å være en innovativ kommune med høye ambisjoner. Derfor skal de investere stort i fremtiden med tanke på å løse utfordringer innen kommunens pleie- og omsorgstjenester.

- Dette nye systemet vil gi bedre kommunikasjon og effektivisere arbeidet, samtidig som det ivaretar pasientsikkerheten, sier Kjell Eriksson, Account Manager hos Ascom.

Kommunen må ha et aktivt egnet hjelpemiddel for beboere og personale.

-Vi skal ha sikre, trygge og gode løsninger, Ascom har levert den beste pakken. Det har vært en god og profesjonell prosess som leverandøren har tatt alvorlig. Anbudsrunden har foregått ryddig og bra, og vi ser fram til å få fart på dette prosjektet, sier Torge Glenn Øverli i Bærum kommune.

For mer informasjon kontakt:
Kjell Eriksson, Account Manager, Ascom
tlf. +47 23 24 77 37,  e-post

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!