Drammen kommune investerer i trygghet og frihet innen eldreomsorgen

november 9, 2017
Drammen kommune har en klar visjon for sin omsorgspolitikk: Beboerne i kommunen skal i størst mulig grad være herre over sine egne liv, føle seg trygge og ha mulighet til å være aktive. Det er med denne visjonen for øye at kommunen nettopp har investert i en velferdsteknologisk løsning fra Ascom.


 Løsningen løfter tre av kommunens ni sykehjem opp på et helt nytt nivå. Kommunen beveger seg bort fra de institusjonspregede miljøene med gangalarmer og begrensede muligheter for et rolig fellesskap for beboerne, til et fellesskap der de fritt kan bevege seg rundt i trygge rammer. Som det første sykehjemmet får Fjell bo- og servicesenter nyte godt av Ascoms løsning, som forventes å være ferdig installert til jul. På nyåret står Strømsø bo- og servicesenter og Schwartsgate bofellesskap for tur.

Løsningen er basert på Ascoms teleCARE IP-løsning for beboeranrop, og den spesialutviklede smarttelefonen Ascom Myco gir både beboere og personale tilgang til mange smarte funksjoner. I stedet for de tradisjonelle trekksnoralarmene i beboernes rom, blir det installert beboeranrop med talefunksjon, slik at beboerne kan komme i kontakt med personalet med et enkelt tastetrykk. Muligheten for å kunne snakke sammen før personalet når frem, skaper trygghet for beboerne og kan dessuten redusere antall skritt for personalet, siden de med en gang får vite hva anropet dreier seg om.

Beboerne utstyres også med alarmsmykker som bæres rundt halsen eller håndleddet, slik at de kan tilkalle hjelp uansett hvor på sykehjemmet de befinner seg. Alle alarmer sendes med posisjonering. Personalet kan da se hvor beboeren oppholder seg og handle raskt og målrettet.

- Vi prioriterer å skape pleiemiljøer som ligger så nært opptil beboernes vante tilværelse som mulig, og Ascoms løsning støtter dette på en god måte. For eksempel mottar personalet alle beboeranrop og beboeralarmer rett inn på sine Ascom Myco-telefoner, slik at vi unngår forstyrrende gangalarmer og kan etablere et rolig miljø. Dette er meget viktig for beboernes trivsel og er samtidig en stor avlastning for personalet, sier Ole Lindseth, prosjektleder i Drammen kommune.

Det er også nytt at sykehjemmene får en alarmløsning til det stigende antall demente beboere. Demensalarmen som også inneholder en posisjoneringsfunksjon, gir denne beboergruppen anledning til å bevege seg fritt rundt i avgrensede soner, og sikrer at personalet alarmeres og dørene automatisk låses hvis en dement beboer beveger seg utenfor sonen.

- Friheten til å bevege seg fritt rundt er fundamentalt for et verdig liv, enten man er dement eller ikke. Derfor betydde det mye for vårt valg av løsning at Ascom skaper trygge rammer rundt denne friheten, ikke bare for beboerne, men også for personalet og de pårørende, som skal kunne føle seg trygge på at deres nære har en god og trygg alderdom, sier Ole Lindseth.

Han forteller at smarttelefonen Ascom Myco spiller en viktig rolle for å få til et velfungerende pleiemiljø.

- Med denne smarttelefonen i lommen kan personalet til enhver tid lokalisere beboerne, snakke med dem og danne seg et bilde av situasjonen mens de er på vei. Personalet kan også selv tilkalle hjelp hvis det oppstår en kritisk situasjon, ved å trykke på overfallsalarmen på Ascom Myco. Det var ikke overfallsalarm i den gamle løsningen. Det er derfor meget hensiktsmessig at den nå er innebygget i smarttelefonen. Ascom Myco er et trygghetsskapende utgangspunkt for realiseringen av våre visjoner på eldreomsorgsområdet, sier Ole Lindseth.

Ascom har vært en mangeårig leverandør av løsninger til Drammen kommune, ikke bare til eldreomsorgen, men også blant annet til psykiatrien.

For ytterligere informasjon kontakt:
Kjell Eriksson, Account Manager i Ascom: Tlf. +47 982 68 737
e-post

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!