Nøkkelfri hjemmmetjeneste I Kristiansund kommune

februar 28, 2014
Med det elektroniske låssystemet Phoniro Care, slipper hjemmestjenesten å bekymre seg for utfordringene med fysiske nøkler.

Kristiansund kommune har innført prøveprosjekt av systemet:
Sykepleier Ann Kristin Sæther som deltar i innføring av ny teknologi i hjemmetjenesten på Frei i Kristiansund kommune, uttaler:
-Vi slipper mange bekymringer og unødvendig kjøring med det nye systemet. Mottar vi en trygghetsalarm, kan vi ringe opp en medarbeider som befinner seg i området alarmen kommer fra. Vedkommende kan reise direkte til brukeren, uten å måtte bruke tid på å hente nøkkel. Våre medarbeidere har de digitale nøklene på nettbrett, der de også har andre arbeidsverktøy som journal og arbeidslister.

Namsos kommune har også innført systemet og Farsund kommune er i gang med installasjon.

I Sverige har over 80 kommuner installert Phoniro Care med gode tilbakemeldinger.

Så enkelt og sikkert fungerer digitale nøkler

Phoniro Care er et system hvor de digitale nøklene ligger i personalets mobiltelefoner eller andre enheter som nettbrett eller PDA-er. En egen låseenhet er plassert på innsiden av brukerens dør. Låsen aktiveres ved hjelp av blåtann-teknologi og er dermed uavhengig av mobildekning. For å bruke de digitale nøklene i de mobile enhetene,  trengs pålogging. Ingen uvedkommende kan derfor låse opp dører. Ettersom det ikke er behov for nøkkelboks, bevarer brukeren sin integritet.. I tillegg får organisasjonen loggførte data som dokumenterer tjenesten og kan bidra til virksomhetsutvikling.

For ytterligere informasjon kontakt:
Rune Løw, Ascom avd. Oslo, tlf. 23 24 77 20 / 982 68 720,  e-post
Øyvind Haugan, Ascom avd. Trondheim, tlf. 23 24 77 39 / 982 68 739,  e-post

  • Vi har ingen nyheter for øyeblikket.

warning-icon
There is no item to show, or the component is misconfigured!