Ascom Myco 3 for helsevesenet

Enkel og effektiv tilgang til klinisk informasjon legger til rette for bedre pleie

Med smarttelefonen Myco 3 er det enklere å knytte sammen klinisk behandlingsinformasjon som ofte er spedt og vanskelig å finne. Takket være et utvalg av kliniske apper gir Myco 3 pleiepersonalet tilgang til informasjon når de trenger den – noe som bidrar til mer effektiv koordinering, raskere respons og bedre pleie.

Se hvordan smarttelefonen Myco 3 fungerer sammen med apper og integrerte enheter, og bidrar til å effektivisere klinisk arbeidsflyt og samarbeid mellom pleiepersonell.

Myco 3 – en del av Ascom Healthcare Platform

Ascom Healthcare Platform er vår plattform av applikasjoner, tjenester, enheter og smarttelefoner. Plattformen inneholder modulbaserte informasjons- og kommunikasjonsløsninger som integreres med eksisterende informasjonssystemer. Løsningene gir komplett informasjonsflyt mellom systemer, mennesker og enheter på alle punkter i behandlingsprosessen.

Ved å knytte sammen kliniske opplysninger som ofte behandles på tvers av flere enheter og systemer, gjør Myco-løsningene pasientenes behandlingsbehov, varslinger og oppdateringer mer synlige – og sørger for at personalet har informasjonen i hånden. Med innebygd tale, sikre meldinger, kliniske applikasjoner og verktøy knytter Myco 3-løsningene leger og øvrige team sammen, slik at det er mulig å administrere, kommunisere og koordinere behandlingen fra hvor som helst.

 

Fire eksempler på bruk av Myco 3

Ascom Myco3 | Fordeler for sykepleiere og pasienter

Mer pleie ved pasientsengen: enkel registrering av vitale tegn i EPJ-er uten å forlate pasienten.

Ascom Myco 3 | Strekkodeskanning

Strekkodeskanning: sikker verifisering av pasient-ID ved medisinadministrering.

Ascom Myco 3 | Sykepleierne har tilgang til og kan dele labresultater

Gir helsepersonell tilgang til og mulighet til å dele labresultater, bilder, forespørsler og varsler mens de er på farten.

Ascom Myco 3 | Leger og sykepleiere kan kommunisere og koordinere på en effektiv måte

Kommuniser og koordiner på en effektiv måte. Forespørsler, meldinger, varsler og oppgaver går direkte til tilordnede mottakere.

ascom-myco-3-healthcare-brochure-01527-01-enx-high-res-10030068.pdf
PDF

Brosjyre

Last ned
ascom-myco3-combined-product-sheet-01547-02-enx-high-res-10030066.pdf
PDF

Produktark

Last ned

Myco 3-kompatible apper: fem nøkkelfordeler for enda bedre pleie, engasjerte medarbeidere og fornøyde pasienter   

Ascom Myco 3 | Mobilenhet for effektiv kommunikasjon på tvers av pleieteam

Gir sømløs kommunikasjon og samarbeid på tvers av pleieteam
 

Ascom Myco 3 | Mer effektiv pasientpleie

Legger til rette for mer effektiv pleie ved pasientsengen

Ascom Myco 3 | Raskere tilgjengelig klinisk informasjon

Sørger for at oppdatert klinisk informasjon er tilgjengelig raskere

Ascom Myco 3 | Raske responstider

Gir raske
responstider

Ascom Myco 3 | Mindre dobbeltdokumentasjon av helseopplysninger

Reduserer dobbeltdokumentasjon og risikoen for feil og utelatelser

Flere produkter fra Ascom og tredjeparter støtter funksjonene som er beskrevet. Samtlige av Ascom sine løsninger og produkter er kanskje ikke tilgjengelige i alle land.