Möjliggör kommunikation och samordning för mobila vårdgrupper

ascom-image-

 

Ascom Mycos smarta enhetslösningar: kommunikation och samordning mellan röstmeddelanden, uppgiftsuppdrag och mycket mer

 • Ascom Myco 2 ansluter användare med kollegor, patienter, vaktmästare, städare, laboratorier, medicinteknisk utrustning, patientmonitorer och patientkallelsesystem.

 • Den samlar in data från många olika källor. Användbar information som presenteras och som hjälper sjuksköterskor och läkare att att fatta korrekta beslut, oavsett var de befinner sig.

 • Ett system som ger förutsättningar för samarbete. Som får bort flaskhalsar i arbetsflödet. Som skickar data som registreras till de administrativa systemen. Och dessutom: det går även att ringa med Ascom Myco 2.

Ascom Myco 2. En hubb som ser ut som en smartphone.

Ascom Myco 2 – Funktioner
 

Därför behöver sjuksköterskor effektivare kommunikationsverktyg

 • Tid de ägnar åt att kommunicera

  Endast muntlig kommunikation [1]
  60 %
  60 %
 • Antal personal per patient

  Genomsnitt under en fyra dagar lång sjukhusvistelse [2]
  50
  50
 • Grundorsak till medicineringsfel

  Kommunikationsfel är den viktigaste grundorsaken [2]
  #1
  #1
 • Muntlig mer än digital kommunikation

  Huvudsakligen kommunikation person till person [1]
  90 %
  90 %
ascom-image-

Larmtrötthet upplevs som en stor utmaning för patientsäkerheten.

ascom-image-

Sjuksköterskor ägnar mindre än en femtedel av sin tid åt direkt patientomvårdnad.3

Läs allt om Ascoms sjukhuslösningar på www.ascom.se


Referenser:
1. Coiera, E. (2006). Communication Systems in Healthcare. Clinical Biochemist Reviews, [online] 27(2), p.89. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1579411/ [15 Mar. 2016].
2. O’Daniel, M. and Rosenstein, A. (2008). (2008). Professional Communication and Team Collaboration. Agency for Healthcare Research and Quality (US). [online] Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2637/ [Accessed 30 Mar. 2016]. 
3.   Hendrich, A., Chow, MP., Skierczynski, BA., Lu, Z. (2008) ‘A 36-Hospital Time and Motion Study: How Do Medical-Surgical Nurses Spend Their Time?’ The Permanente Journal 12 (3), 25-34

Specifika funktioner och egenskaper hos Ascom Myco 2 kan kräva att ytterligare Ascom-produkter installeras. 
Tillgänglighet, konfiguration och tekniska specifikationer för Ascoms produkter kan variera mellan olika länder. Närmaste Ascomrepresentant kan ge mer information.