Kliniska konsulter

Bygg det bästa kliniska arbetsflödet med råd från kliniska experter

Nya tekniska lösningar kan vara skrämmande. Särskilt inom  hälso- och sjuvårdssektorn, där insatserna är så höga. Därför har vi våra kliniska konsultteam: Legitimerade sjuksköterskor och kliniska IT-experter som finns till hands för att säkerställa att dina patienter, din personal och dina vårdmål står i centrum i alla kommunikationslösningar. Ascoms kliniska rådgivning: eftersom klinisk personal bäst förstår kliniskt arbete.

Se Ascoms kliniska konsulter och deras samarbetspartner planera lösningar på nya Åucs Fyrsjukhus i Åbo, Finland.

Var och hur det fungerar

Alltid med vården i fokus

Hjälper till att säkerställa att tekniska lösningar är anpassade till dina vårdbehov och kliniska behov

Upptäck förbättringsmöjligheter

Ger överblick över vårdarbetsflöden och ser var saker och ting kan förbättras

Minimera framtida risker

Ser till att vård, patientnöjdhet och personal står i centrum i framtiden

Det handlar om människor. Allt annat är högteknologi.

Det krävs särskild erfarenhet för att förstå sjuksköterskornas arbete – därför finns det över 20 legitimerade sjuksköterskor på Ascom. De bildar ett unikt team som använder sin expertis för att lösa utmaningar inom vårdkommunikation och arbetsflöden över hela världen. Ascoms sjuksköterskor har erfarenhet av så vitt skilda områden som onkologi, akutvård, neonatal intensivvård och kardiologi, och vet hur vardagen ser ut för klinisk personal på sjukhus, vårdhem och psykiatriska avdelningar. De vet vad som fungerar. Vad som inte fungerar. Och hur tekniken bäst kan utnyttjas i vårdmiljöer. 

Ascoms kliniska konsulttjänster har varit en ovärderlig del av planeringen och implementeringen av våra kommunikationssystem ... utan en bakgrund inom vården är det svårt att förstå sjukhusrutinerna och vårdyrkets krav.
Annika Lindblom
Sjukhusplanerare vid Åbo universitetscentralsjukhus
  • Filer att ladda ned
Fyrsjukhuset i Åbo 
kundberättelse
Fyrsjukhuset i Åbo
kundberättelse
Läs mer
Broschyr om klinisk rådgivning
Broschyr om klinisk rådgivning
Läs mer

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.