Säkerhet för ensamarbete: Enheter, larm, kroppsnära utrustning och lösningar

Ascoms säkerhetslösning för ensamarbetare skapar en säkrare arbetsplats och garanterar cheferna att de uppfyller sina lagliga skyldigheter och minimerar konsekvenserna och kostnaderna för personalen och organisationen.

Skydda dem som arbetar ensamma

Många organisationer har anställda som arbetar ensamma i potentiellt farliga miljöer, vilket utsätter dem för risk för olyckor, sjukdom och till och med dödsfall. Att minimera dessa risker och maximera säkerheten på arbetsplatsen hjälper till att skydda anställda samtidigt som de känner sig tryggare i sitt arbete.

Varje år inträffar över 2,8 miljoner icke-dödliga skador och fall av sjukdom i den privata industrin och över 5 000 dödliga arbetsrelaterade skador, samtidigt som miljontals arbetstagare drabbas av olyckor och exponeras för farliga ämnen1. Med tanke på dessa risker vill personalen veta att deras säkerhet tas på allvar och att hjälpen alltid är nära till hands. Tack vare tillförlitlig personlig säkerhetsutrustning och snabba nödåtgärder.

Det är också viktigt att minska riskerna och kostnaderna för organisationen till följd av sådana incidenter. Kostsamma och tidskrävande konsekvenser inkluderar driftstopp, extrapersonal, utredning av incidenter, rekrytering och utbildning av ny personal, försämrat anseende för organisationen och till och med böter och risk för fängelse för brott mot arbetsmiljölagen.

När ensamarbetare är i fara måste de kunna slå larm så att insatspersonal snabbt kan komma till platsen. Om de inte själva kan slå larm måste larm aktiveras automatiskt via fall- och orörlighetssensorer eller en nedräkningstimer. Genom att införa dessa åtgärder kan personalen känna sig trygg med att deras säkerhet tas på allvar och att hjälpen aldrig är långt borta – även om det värsta skulle hända.

5 190 arbetsskador med dödlig utgång registrerades i USA 2021, en ökning med 8,9 procent från 4 764 år 2020
– U.S. Bureau of Labor Statistics

Säkerhetslösning för ensamarbete

Ascom erbjuder en komplett säkerhetslösning för ensamarbete. Lösningen är baserad på mobila enheter med inbyggda säkerhetsfunktioner som automatiska fall-, orörlighets- och nedräkningslarm, panikknapp, realtidslokalisering, larmpaneler, incidentkartläggning och koordinering av mobila insatser. Målet är att stödja ensamarbetare och säkerställa att insatspersonal kan reagera så snabbt och effektivt som möjligt vid en nödsituation.

Mer information

Ladda ned produktbladet gällande ensamarbete nedan för ytterligare information.

Eller kontakta din lokala Ascom-representant för att diskutera behoven på din arbetsplats.
Kontakta oss
  • Filer att ladda ned
Solution sheet
Solution sheet
Ladda ned

Relaterade lösningar

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.