Välfärdsteknologi för vård- och omsorgsboenden

Ett unikt och brett utbud av lösningar som bidrar till förbättrad säkerhet, värdighet och integritet för boende, patienter, vårdare och anhöriga. En lugn, samordnad och effektiv arbetsmiljö för mobila vårdgivare.

 

 

Demenslarm och digital tillsyn
Diskret digital övervakning av boende ger trygghet och värdighet. Varningar från demenslarmet skickas direkt till vårdgivaren. Möjliggör smart analys av boendes beteendedata för personlig, prediktiv och proaktiv vård.
Läs mer
Smarttelefon för äldreomsorg
Möjliggör digitalt, mobilt arbetsflöde genom att ge personalen tillgång till de vårdappar och den information de behöver – oavsett plats – på en enda mobilenhet.
Läs mer
Boendekommunikation
Öka de boendes säkerhet med en kombination av innovativa mobilenheter och enheter för patientkallelse. Optimera personalens arbetsflöden och möjliggör digital rapportering och granskning.
Läs mer
Larmhantering
Skicka larm och meddelanden från befintliga system (som patientkallelser och tekniska larm) till vårdpersonalens mobilenheter. Ser till att larmen når rätt person och åtgärdas eller eskaleras.
Läs mer

Tala med en Ascom-expert

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.