Teknik för haverirespons och CMMS-programvara

Ascoms lösning för haverirespons och CMMS (Computerized Maintenance Management System) gör det möjligt att organisera och fördela insatser på ett smidigt sätt till rätt person vid rätt tidpunkt, och erbjuder fullständig spårbarhet och datainsamling för ytterligare effektivitetsvinster.

Hantera haverier och begränsa driftstopp

När utrustning går sönder kan driftstopp för underhåll och reparationer göra att upp till 10 procent av den tillgängliga produktionstiden går förlorad1. Samtidigt som du måste bära den totala kostnaden för driftstoppet, som kan uppgå till tiotusentals eller miljontals kronor per timme beroende på organisationens storlek och karaktär2. I detta scenario är tid pengar, där en snabb och effektiv insats är avgörande för att starta om produktionen, minimera kostnaderna och återställa lönsamheten.

Mot denna bakgrund finns det behov av att uppmärksamma och registrera alla driftstopp och att koordinera insatserna så snabbt som möjligt. Men det är lättare sagt än gjort när processerna blir allt mer komplexa och digitaliserade och det krävs ett mobilt insatsteam med operatörer och underhållsingenjörer. Särskilt när personalresurserna redan är knappa och du måste åstadkomma mer med mindre resurser för att maximera effektiviteten. Därför måste haverilarm och -åtgärder samlas in och fördelas till rätt person, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Allt för att de ska kunna lösa alla problem på kortast möjliga tid.

kostnader för driftstopp för mindre företag: 137 till 427 dollar per minut. Kostnader för driftstopp för större företag: över 16 000 dollar per minut (1 miljon dollar per timme) även för kortare driftstopp.
”Average Cost of Downtime per Industry” (se referens 2 nedan)

Lösning för haverirespons

Ascom erbjuder en komplett lösning för haverirespons som kan användas på mobila enheter med hjälp av schemaläggningspaneler och regelbaserad tilldelning baserad på kapacitet, tillgänglighet och/eller plats. Lösningen hjälper dig att minimera driftstopp och uppnå dina effektivitetsmål. Den gör det möjligt att starta insatser via mobilen, tillfälligt avbryta uppgifter vid problem (t.ex. behov av reservdelar) samt slutföra uppgifter med möjlighet att registrera aktiviteter och resultat med hjälp av anteckningar och foton.

Mer information

Ladda ned produktbladet för haverirespons nedan för ytterligare information.

Eller kontakta din lokala Ascom-representant för att diskutera behoven på din arbetsplats.
Kontakta oss
  • Filer att ladda ned
Solution sheet
Solution sheet
Ladda ned

Relaterade lösningar

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.