CenTrak förbättrar effektiviteten i vården och kvaliteten på patientvården via Enterprise Location Services™ erbjudande.

Sjukvårdsinrättningar förlitar sig i hög grad på sina patientkallelsesystem för att kunna erbjuda bästa möjliga patientvård. CenTraks Real-Time Location System (RTLS) integreras med Ascom Telligence för tillägg av fler funktioner som ytterligare förbättrar kommunikationsplattformen.

  • Personallokalisering och händelsehantering, något som gör att vårdpersonalen kan lägga mer tid på patienten.
  • Administratörer drar också nytta av de omfattande data som samlas in för rapportering och analys.
  • Med hjälp av denna information kan sjukhusen bättre analysera hur vården levereras och identifiera nya sätt att förbättra processer och procedurer. 

Lösningen är tillgänglig på följande marknader

  • Nordamerika:
  • Europa
  • Asien

De geografiska marknader som stöds baseras på den information som var tillgänglig vid publiceringen. Kontakta CenTrak avseende specifik tillgänglighet i ditt land eller kontakta din lokala Ascom-kontakt för aktuell information.

Om CenTrak®

CenTrak förbättrar effektiviteten i vården och kvaliteten på patientvården via branschens mest robusta och skalbara Enterprise Location Services-erbjudande. CenTraks teknik stöder snabba uppdateringar och noggrannhet ned under rumsnivå i hela sjukvårdsföretaget. CenTraks Real-Time Location System (RTLS) har fått KLAS högsta övergripande prestandarankning. CenTrak är ett snabbväxande företag på listan Deloitte Technology Fast 500 under tre år i rad. Företaget hjälper världsledande vårdinrättningar att öka produktiviteten, effektivisera arbetsflödena, öka patient- och personalnöjdheten och minska kostnaderna. Mer information finns på www.ascom.se:

Tillbaka till partner

Vill du ha mer information?

Genom att skicka in formuläret ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.